Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

 

"Passé recomposé" of...
het opzet van deze website

Vanaf mei 2010 bracht Retroscoop op geregelde basis een welgemeende en respectvolle ode aan een bonte mix van sierlijk, elegant, decoratief, interessant of maatschappelijk relevant erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu ging om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek... erfgoed. De kernboodschap hierbij was steeds: geef die thans vaak vergeten hoogvliegers uit het verleden een nieuwe toekomst. 

"Wijsheid begint met verwondering", aldus Socrates. Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die reeds lang verdampte periodes vaststellen. Deze rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde maatschappij is een hele verantwoordelijkheid. Eén die wij erg au sérieux nemen: want niets is zo continu als de verandering... Met alle gevolgen van dien.

De voorkeur op deze website ging uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek te kort schiet en alternatieve zoekstrategieën zich opdrongen. Een alternatieve werkmethode, die al bij al heel wat resultaten opleverde. Als zodanig zien wij deze website dan ook als complementair aan het traditioneel historisch onderzoek met haar specifieke werkmethodes.

Vaak -maar niet noodzakelijk- lag de klemtoon op relicten met een esthetische meerwaarde. Het eerste Retroscoop-axioma zou dan ook kunnen luiden: "Functionaliteit zonder sensualiteit kan nimmer naar Architectuur met een grote A of Vormgeving met een grote V leiden". Iets wat helaas door veel betrokkenen vergeten of -erger nog- al dan niet gespeeld hautain wordt weggewuifd.

De artikels op Retroscoop zijn nooit echt helemaal af. Het online gebeuren, de interactie met bezoekers, ze lieten beiden toe om voortdurend aan de eerste versies verder te werken.  Bij iedere ingrijpende wijziging werd hierover steeds op deze verwelkomingspagina bericht. Dank zij tal van mensen kon zo de oorspronkelijke inhoud soms met enkele zinnen, soms heel substantieel worden uitgebreid en verbeterd.

Voor het raadplegen van de verschillende afgewerkte artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting. 

Enkele woordjes over de oprichter...

Erfgoed verzamelen moet zo rond mijn 17de begonnen zijn, maar nam pas echt een hoge vlucht vanaf ca. 1992, toen ik naar Brussel verhuisde. Behalve het fameuze Vossenplein zitten ook een aantal tweedehands boeken- en platenwinkels daar voor heel wat tussen. Later opende ook het internet tal van schatkamers en zolders van verkopers en verzamelaars uit verschillende continenten. De achtergrond van al dat erfgoed is iets dat me steeds uitermate boeit, en dus ook de rode draad vormt doorheen wat op deze website gepubliceerd werd.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925), hierboven afgebeeld. Want behalve mij een leven en de voornaam Benoit te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Door bvb. constant mijn nieuws- en weetgierigheid aan te zwengelen, te prikkelen, te stimuleren. De juiste "retro-genen" - iemand in het gezin moest ze toch krijgen - deden de rest...

 
Koning op 10 jaar met een bloempot als troon, Top Gunner op mijn 12de in mijn (eventjes toch) "persoonlijke" Starfighter (zonder straalmotor) (Kleine Brogel, 1978)

Moge de nu volgende esthetische verwennerij zoveel mogelijk verbaasde en opgetogen ogen en zo nu en dan ook oren  veroorzaken...

Benoit Vanhees

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels 
And finally, "one for the road"...
Maatschappij: de Utrecht verzekeringsmaatschappij in Brussel: relicten van een verdwenen naam

   

In het laatste decennium van de 19de eeuw begon de Nederlandse verzekeringsmaatschappij Utrecht aan een opmerkelijke internationale expansie. In ons land werd het offensief vanuit een sierlijk en representatief gebouw in Brussel centrum aangevat. Verschillende soms opmerkelijke relicten getuigen nog van die commerciële kruisvaart, die vaders aanspoorde om een levensverzekering te nemen. Kwestie van eega´s en een hulpeloze kroost niet tot de bedelstaf te veroordelen, mocht de kostwinner van het gezin plots komen te overlijden. Enkele van die relicten passeren in dit artikel de revue...

b) Aanvullingen
Vrije Tijd en Amusement: Restaurant Trois Suisses, Brussel

Uit een reclame uit 1963 in de Patriote Illustré blijkt dat de opvolger van het Brussels restaurant Trois Suisses een enorme winkel van bedden, matrassen en beddegoed was. De koopwaar was verspreid over 6 verdiepingen, en nam in totaal 5000 m² in beslag...

Toestellen: Strijkijzers Belgische merken

Het Cadet reisstrijkijzertje dat door het Luikse merk Nova gecommercialiseerd werd, was hetzelfde als het gelijknamige model uitgebracht door het Franse Calor.

Tot hiertoe was nog geen afbeelding bekend van de Nova verpakkingsdoos dat bij dit apparaatje hoorde. Hierin werd ondertussen verholpen. Het lijkt erop dat het volledige Nova gamma beetje bij beetje in kaart gebracht raakt, niet alleen de toestellen maar ook hun respectievelijke verpakkingsdoos.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Opvallende winkelpuien en -gevels in Mechelen.

Een interessante teamdag in Mechelen bracht de deelnemers o.a. in de discrete Koninklijke Manufactuur van Wanttapijten De Wit N.V. Hier worden waardevolle, eeuwenoude wandtapijten uit kastelen en lusthoven uiterst professioneel gereinigd en gerestaureerd. Helaas is het er niet toegelaten om foto´s te maken, iets waarop nauwlettend wordt toegezien.

Zelf sloten we het uitstapje naar de "Manenblussers" af met een fikse wandeling, die wel interessant beeldmateriaal opleverde. Meer bepaald viel ons oog op een aantal fraaie winkelpuien en -gevels. Zo was er de voormalige slagerij van "Vic." Lauwers, op de hoek van het Berthoudersplein en de Augustijnenstraat. Een andere voormalige beenhouwerij, duidelijk uit de 1930´s vindt men in de Lange Heergracht:

Ook wel mooi, de hieronder afgebeelde (voormalige ?) winkelpui in de St. Katelijnestraat, allicht daterend uit de late 1950´s, afgaande op de UFO-vormige deurklink en de frivole tegeltjesvloer.

Een ander leuk weetje is de precieze naam van volgende versiering met bladmotieven van externe rolluikkasten. Het vroeg nogal wat zoekwerk, maar uiteindelijk bleek de enige juiste term hiervoor "lamberkijnen" te zijn.

(de term wordt ook gebruikt voor gelijkaardige versieringen van bv. biechtstoelen) We moeten toegeven daar nooit eerder van gehoord te hebben... Elke dag weer wat wijzer, wie kan daar nu iets op tegen hebben ?

The Big Sleep ?


De hartslag van deze website... Gemiddeld 150-200 bezoekers per dag, met enkele hartverwarmende uitschieters...

Retroscoop blijft uiteindelijk nog tot 31 december 2021 online. Vier maanden extra, maar daarna is het definitief gedaan met deze toch wel unieke reis... Het is evenwel nog niet zeker als het nog tot een extra artikel zal komen, of eerder tot aanvullingen van bestaande.

Gelukkig betekent dit niet dat de bestaande artikels dan definitief verloren gaan. Er is namelijk zoiets als de Internet Archives, waarop alle (?) websites die ooit bestonden systematisch op worden gearchiveerd. Wie Retroscoop vanaf dan terug wil vinden, kan gewoon via deze link zijn of haar vertrouwde website kunnen blijven bezoeken.

Let wel, het kan eventjes duren eer heel de website opgeladen is. Maar eens dit het geval is, kan men net zoals nu naar de verschillende artikels doorklikken via de gele "onderwerp-knoppen" links. Wel kan er vanaf dan uiteraard niets meer gewijzigd worden aan hetgeen begin september 2021 gearchiveerd werd.

Probeer het nu alvast maar eens uit, en contacteer ons zeker, mocht dit moeilijkheden opleveren. Het zou zonde zijn dat deze website wel gearchiveerd wordt, maar eventuele geïnteresseerden niet hun weg naar die online bewaarde versie zouden vinden...

 

Het is niet uitgesloten dat er toch nog de één of andere opvolger van Retroscoop zal komen. Misschien een wat meer gespecialiseerde versie, zoals een aparte IRHA (International Register of Household Appliances) Dat is iets dat momenteel nog op de studietafel ligt.

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waarom niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 


You´ve got mail !

Wie zonder fouten is, werpe de eerste steen: ik buk me wel... Wie dus foutjes ziet of onduidelijk geformuleerde zinnen opmerkt op deze website, laat het ons gerust weten, zodat we dit in een handomdraai kunnen rechtzetten.

We krijgen ook af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van bv. oude huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn:

- ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband

- blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is. Retroscoop beperkt de collectie sowieso tot huishoudtoestellen van voor 1960. Wij willen ons zeker ontfermen over toestellen die nooit op vuilnisbelten of in verbrandingsovens terecht zouden mogen komen...

Dus... Contacteer ons zeker ! VanheesBenoit@hotmail.com

  

    

  


Het frivole Kuursaal van Blankenberge, waarover elders meer op deze website
(met dank aan Emiel Jacob)

Copyright notice

You are free to: Share-copy and redistribute the Retroscoop articles in any medium or format, adapt-remix, transform and build upon these articles under the following terms:

Attribution
- you must give appropriate credit and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests Retroscoop endorses you or your use
- since the articles are regularly updated, make sure to indicate at what date you have consulted the original Retroscoop articles

Share alike
- If you remix, transform or build upon the Retroscoop articles, you must distribute your contributions under the same copyright conditions as the original.
Non-commercial
- You are not allowed to use the Retroscoop articles for commercial purposes

 

 
 
database afsluiten