Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

 
Een wat zonderlinge mededeling
onder een deurbel... (UGent)

Opzet van deze website

Sinds 2010 wil de Website Retroscoop een welgemeende ode brengenaan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevant erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conserven-nijverheid in ons land, naar de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en naar de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarin klassiek archief-onderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en waar dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen.

Voor de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links.


Afgaande op de resultaten op Google Analytics is deze website ondertussen uitgegroeid tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en een voornaam te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn voortdurend geprikkelde nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren te stimuleren.

Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels

b) Geplande artikels 
Toestellen: Wasmachines: drie sensationele combo´s: De Easy Spindrier (VS), de Sauter Elida (F) en de SEM (België)

Het benodigde bronmateriaal over deze toestellen werd ondertussen grotendeels bijeengebracht of aangekocht. De analyse hiervan begint eind april, begin mei 2019.

c) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels
Toestellen: Wasmachines (Vlaamse producenten)

  

Recent ontving Retroscoop een 8 pagina tellende historiek van de wasmachinefabrikant Flandria in Tiegem (Anzegem) plus een aantal uiterst interessante afbeeldingen uit het archief van de familie Vanmaercke.

De zeer leerrijke historiek werd in 2017 opgesteld door Hans Van Maercke, kleinzoon van de stichter Camiel Vanmaercke. Heel wat informatie hieruit werd samengevoegd met de bestaande chronologie.

Zo leren we dat Flandria na WO 2 gedurende twee jaar ongeveer een poging ondernam om strijkijzers, fornuizen en elektrische verwarmingstoestellen onder eigen naam te verkopen. Uiteraard zijn wij nu razend benieuwd om hier meer over te weten te komen, en afbeeldingen te vinden van zo´n "Flandria strijkijzers" bv. Het werd alleszins geen commerciële voltreffer, en de poging werd al snel opgegeven.

Een andere "nieuwigheid" voor ons was de poging in de 1950´s om met de Ion-net een revolutionair toestel op de markt te brengen, dat geen motor, geen overbrengingsmechanisme, geen schoepen of pulsator meer nodig zou hebben. Het idee was om het vuil uit wasgoed te halen door gebruik te maken van laagspanning. Er werd heel wat geld gepompt in het onderzoek, maar ook deze inspanningen werden uiteindelijk opgegeven, nog voor het toestel uitkwam. Niettemin, Flandria was één van de belangrijkste en grootste producenten van wasmachines in ons land, mogelijk zelfs de allerbelangrijkste. De firma hield tot 1982 de ongelijke strijd tegen de buitenlandse concurrentie vol.

Ook de korte geschiedenis van de Ets. Van Royen (Rover wasmachines) uit Menen werd op eenzelfde manier grondig herwerkt en aangevuld. Tevens werden een aantal foto´s toegevoegd van wasmachines uit de collectie van het Industriemuseum in Gent: het gaat om de combinées van Robusta (Machelen) en van SAM (Mechelen), naast nog enkele andere foto´s van twee Avenirs (Roeselare) en een oude SAM bovenlader. Tot slot worden de fiches van de fabrieken herwerkt op dezelfde manier als deze van de producenten van limonade, hetgeen toelaat de informatie beter te structureren.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

 

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com. Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Wie weet er meer over...?

Dank zij één van die fantastische "wilde weldoeners" kon de collectie van Retroscoop nog uitgebreid worden met onder meer een heel pakket oude foto´s over een nogal bonte verscheidenheid aan onderwerpen. Waarvoor uiteraard onze welgemeende dank. De nieuwe aanwinst bevat tal van afbeeldingen die vroeg of laat nog wel in artikels op deze website zullen opduiken !

Er zitten ook een aantal erg intrigerende afbeeldingen tussen, waarover nauwelijks iets geweten is. Daarom doen we graag beroep op de talrijke bezoekers van deze website, misschien weet iemand van jullie ons hier meer over te vertellen.... Alle tips en informatie dus zeer welkom op info@retroscoop.com !

Zo is er een foto van een duidelijk welgestelde familie, poserend voor een kasteeltje. De foto werd ontwikkeld in de studio van fotograaf L. Frémault uit Etterbeek. De dubbele vraag is uiteraard of iemand weet over welk kasteeltje het gaat, en wie deze bourgeois dan mogelijk zijn. Gaat het om een textielbaron of een erg welstellende bankier, een notaris of een zeer vermogende producent van speelgoed of chocolade ?  Wie ons verder kan helpen, neem zeker even contact met ons op !

Een tweede te ontrafelen mysterie betreft een familiefoto lang geleden ontwikkeld door fotograaf Richard De Lil uit de Nieuwstraat 9 te Geraardsbergen. Dit is mogelijk een aanwijzing voor waar de foto zelf ongeveer geografisch gesitueerd moet worden.

Men ziet opnieuw een zeer welstellend gezin, poserend voor een toch wel imponerende entrée van een villa. De strohoed à la Maurice Chevalier is ook een aanwijzing uit welke periode ongeveer deze foto moet zijn. Dezelfde dubbele vraag, heeft er iemand een idee over welke burgerwoning het gaat, en wie deze familie zou kunnen zijn ? Het gaat duidelijk om een woning zoals er niet zo heel veel in Geraardsbergen en omgeving zullen geweest zijn, zo met vier monumentale zuilen. Of dit kostelijke herenhuis echter nog bestaat, of ondertussen ook al heeft plaats moeten maken voor "eigentijdse" appartementen met evenveel stijl als een slak poten heeft, dat is natuurlijk maar de vraag...

 

Gebouw in de kijker...

Geen vierde opeenvolgende trip naar Nice deze aprilmaand om een nieuw levensjaar met stijl in te zetten. Maar.... uitstel is in dit geval zeker geen afstel... Trouwens, ter compensatie keerden we wel nog eens terug naar een klein stukje Zuid-Frankrijk in... de Belgische hoofdstad ! Eerder al verscheen op deze website een kroniek van de apperitievenproducent Violet Frères uit de grensstreek met Spanje. Met hun eigen versie van brandewijn Byrrh veroverde het merk miljoenen harten, ook in ons land. Dit laatste in die mate, dat het bedrijf besloot om ook in Brussel een opmerkelijk bijhuis te openen. Destijds werd deze "succursale" opgetrokken in een typische Franse bouwstijl. Met de jaren raakte dit frivole gebouw echter veel van haar oorspronkelijke charme kwijt, nadat het ten prooi was gevallen aan stof, vervuiling en verwaarlozing.

Ondertussen werd de site echter in zijn oude glorie hersteld, en geef toe....het resultaat mag er zeker wezen. Het is dus zeker niet allemaal kommer en kwel in Erfgoedland, en zo nu en dan worden zelfs erg puike resultaten geboekt ! Wat ons betreft, een dikke pluim aan éénieder die op welke manier dan ook heeft bijgedragen tot het uiteindelijke resultaat ! (Hopelijk worden wel nog de elektriciteitsleidingen bij de laatste afwerkingsronde wat professioneleel weggemoffeld)

In dezelfde buurt werd ook de oude school voor de kinderen van binnenschippers grondig gezandstraald, zodat ook dit historisch pand opnieuw blakend van gezondheid de toekomst tegemoet kan zien.... 

Gemiste kans of afgeblokte verspilling ?


Schilderij van Gustav Ptaszynski (1989)

Na de hoera-sfeer rond het Byrrh-gebouw, hoog tijd voor weer een relativerende noot... Bij erfgoed in deplorabele toestand, hoe zeldzaam ook, is het helaas altijd afwegen tussen restaureren of definitief afstoten. Budgetten voor restauraties zijn immers beperkt, en te veel geld pompen in het ene restauratieproject dreigt ten koste te gaan van andere, wellicht even gewichtige noodsituaties...

De erfgoedwaarde van de 654.02, de laatste van drie diesel-autorails uit 1936 in dienst van de Belgische spoorwegen kan uiteraard niet concurreren met die van het Lam Gods. Niettemin was het toch erfgoed met een bijzonder rijk verleden. Het gestroomlijnd treinstel stond echter sinds jaar en dag te verkommeren en verkleumen nabij het station van Leuven. Letterlijk uitgerangeerd... Onverbiddelijk blootgesteld aan de vier winden, vocht, zon, knaagdieren, vandalen en tal van andere klassieke schadefactoren.

Deze treinen waren uitgerust met dieselmotoren van Carels, een historische Belgische firma uit Gent. Jammer genoeg bleek restauratie na al die jaren van verwaarlozing (verrottingsstrategie ? non-chalance ? "andere prioriteiten"...) veel te duur te zullen gaan uitvallen. Recent werd het treinstel dan ook met de stille trom afgevoerd, en naar verluidt verschroot. Sic transit gloria mundi...

 

Ook blijkbaar definitief verdwenen, een ooit zeer luxueuse zesassige passagierswagon die in 1907 vervaardigd werd door de Ateliers de la Dyle, een gereputeerd Leuvens bedrijf. (de dochter van de grote baas was trouwens Marie Durieux, de echtgenote van conservenbaron Edmond Thumas....) Enkele jaren geleden stond het rijtuig nog relatief veilig opgeborgen in de stelplaats van Leuven. Het was het laatste restant van een luxetrein die in de tijd van Leopold II tussen Brussel en Antwerpen spoorde.

De voorbije jaren deelde de wagon echter hetzelfde triestige lot als de 654.02, blootgesteld aan bijna alle schadefactoren die erfgoedconsulenten op hun duimpje kennen. Van het rijke interieur - het moet ooit zoiets als een zeer deftig salon op wielen geweest zijn- schoot al lang niets meer over... (Of staan de comfortabele sofa´s en de zachte fauteuils die er ooit in stonden misschien toch nog ergens te pronken in het interieur van iemand met de "juiste connecties" ? In een vergeten uithoek van een loods, geurend naar mottenballen, favoriete speelplaats voor diertjes met schelpoortjes, een lange naakte staart en scherpe tandjes ?) Nu blijkt dus ook het karkas van deze ooit zo trotse dame op het slachtblok van de quasi algemene onverschilligheid geëindigd... 

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Retroscoop beperkt de collectie tot huishoudtoestellen van voor 1960
- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is.

Wie Retroscoop-artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken.

   

Hieronder, een oude postbus op het Bisdomplein nabij het nieuwe stuk van de Reep,
de Kouter vanuit een minder 
frequente hoek getrokken en nog een opnames aan de "nieuwe" Reep in Gent, zo weggelopen uit een film over Napoleon zou men zeggen...
  

  

 
 
database afsluiten