Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

 

 

Opzet van deze website 

Sinds 2010 wil de website Retroscoop een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900 - 1980. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom wil kijken, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conservennijverheid in ons land, naar de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en naar de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarin klassiek archiefonderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en waar dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen.

Afgaande op Google Analytics is deze website ondertussen tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen uitgegroeid. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want naast me een leven en een voornaam te hebben gegeven, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben.


Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels
- Toestellen: IRHA: de productie van wasmachines in België deel 3 Wallonië

   

Het afwerken van de driedelige reeks rond de wasmachineproductie voor 1960 in ons land werd om diverse redenen een eerder "moeilijke bevalling". Ook bij het laatste deel, dat over de Waalse bedrijven deden zich tal van moeilijkheden voor.

Er zijn enerzijds heel wat (frustrerende) beperkingen met betrekking tot het vinden van relevante bronnen over diverse merken of modellen. Zelfs al vindt men ze, dan nog blijkt de kwaliteit van de uitleg, de illustraties en foto´s vaak erg ondermaats. Omdat zelfs al een middelmatige afbeelding beter is als helemaal geen, omdat ze toch al een idee geeft van hoe een bepaald toestel eruit moet hebben gezien, moesten soms moeilijke beslissingen genomen worden: publiceren of niet.... Wat dat betreft heeft een online publicatie wellicht veel meer soepelheid dan een boek, waarin enkel puike afbeeldingen horen.

De matige afbeeldingen zijn echter niets meer dan een voorlopige oplossing, tot op beter beeldmateriaal gestoten wordt. Deze artikelenreeks moet wellicht beschouwd worden als "work in eternal progress", dat misschien wel nooit helemaal "af" zal geraken. Door ons momenteel te beperken tot de toestellen van voor 1960, spreken we ook vaak over producenten en apparaten waarover nauwelijks nog levende getuigen over kunnen spreken.

Een warme oproep... Misschien zijn er wel lezers, die zelf over beter (beeld)materiaal beschikken, of wie weet een oud toestel als decoratiestuk thuis hebben staan. Uiteraard zouden we het erg appreciëren, mochten lezers ons op die manier toelaten om de huidige artikels te verbeteren. 

Anderzijds bleek sommige technische uitleg zonder afbeeldingen die het gebruikte vakjargon hadden kunnen verduidelijken niet gemakkelijk correct te interpreteren, laat staan te vertalen. In zo´n gevallen werd de Franse tekst tussen aanhalingstekens overgenomen. Ook hier weer een tijdelijke oplossing, tot nieuwe inzichten zullen toelaten de fiches ook op dat vlak te verbeteren. Elke aanvulling is steeds welkom via info@retroscoop.com !

We kunnen dus niet genoeg benadrukken dat de publicatie zeker geen eindpunt is, maar niets meer dan een eerste versie. De opsomming van de ca. 100 producenten is zeker nog niet "af", en ongetwijfeld zullen er nog heel wat namen zijn van kleinere producenten, die nog niet naar boven zijn komen drijven. Als het al moeilijk is, om van sommige relatief belangrijke producenten verkoopbrochures enz. te vinden, dan kan men wel begrijpen dat het nog moeilijker is om iets over de kleine spelers te vinden. Blijven zoeken is de boodschap. Het leidt wat ons betreft geen twijfel dat het mogelijk zal zijn om deze inventarisatie in de toekomst verder uit te breiden en op diverse punten aan te vullen, te verbeteren.

Niettemin lijkt ons zelfs deze eerste versie van deze artikelenreeks al niet zonder merites. Bij Retroscoop vermoeden we dat het de eerste poging is om op zo´n systematische manier de wasmachine-industrie in ons land in kaart te brengen. Het liet toe te zien dat er alleen al in ons land minstens een 100-tal doorgaans kleine constructeurs actief zijn geweest. De voorlopige resultaten tonen ook het belang van Charleroi in deze industrietak. Een ander resultaat is dat aangetoond kon worden dat er voor 1960 diverse bijzonder fraaie wasmachines met een hoge verzamelwaarde door Belgische bedrijven op de markt gebracht werden. Toestellen die zeker een plaatsje verdienen in één van de musea die ons land rijk is. Hoogvliegers als getuigenissen van een ooit erg bloeiende industriesector, die in ons land ondertussen echter zo goed als compleet ontmanteld werd.


Gepland
- Toestellen: 
SEM-sationeel geheel: de combinée wasmachine + droogzwierder van SEM (1955)

- Vrije Tijd en Amusement: Hotels in Nice

Een derde bezoek aan de Franse Riuvièra leverde weer een reeks interessante aanvullingen op voor de inventaris van de hotels in Nice. Deze zullen -net zoals vorig jaar- eerst tijdelijk in een apart artikel opgesomd worden, om in een tweede fase dan aan de inventaris te worden toegevoegd. Deze aanvullingen zullen echter eerst worden voorafgegaan door een kort artikel over twee drie elegante of sierlijke gebouwen in Nice, één uit de Belle Epoque, twee uit de Art Deco-periode.

Aan de artikels over de Casino Mauresque in Dieppe en de Mareorama in Parijs wordt momenteel nog gesleuteld.

 

b) Aanvullingen / wijzigingen
Maatschappij: Militair Hospitaal Antwerpen

Aan de hand van een hele reeks aanvullingen die ons in de loop van 2018 werden verschaft door dhr. Johan Proot kon het artikel over het Militair Hospitaal in Antwerpen grondig worden herwerkt. De nieuwe passages zullen gedurende een maand in het bruin blijven staan, om geïnteresseerden toe te laten te zien wat precies werd toegevoegd. Dhr. Proot doet zelf onderzoek naar het leven in het MHA tijdens het interbellum.

Zelf vonden we nog een romantisch ansichtkaartje met een stempel van dit hospitaal uit 1921.


Toestellen: Burroughs Ten Key

  

Naast de metalen draagkoffer blijkt er ook een houten versie voor de fraaie Ten Key op de markt te zijn gebracht. Een aantal afbeeldingen van dit accessoire werden aan het artikel over deze fifties-topper toegevoegd.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

 

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, richt je tot Benoit Vanhees via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Wie de artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken.

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms wel enkele dagen op zich laten wachten (helaas...)


 

  

 

 

 
 
database afsluiten