Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

 

Opzet van deze website

Sinds 2010 wil de Website Retroscoop een welgemeende ode brengenaan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevant erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conserven-nijverheid in ons land, naar de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en naar de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarin klassiek archief-onderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en waar dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen.

Voor de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links.


Delhaize: receptenboekje uit de periode van
de rantsoenering (2de helft 1940´s)

Afgaande op de resultaten op Google Analytics is deze website ondertussen uitgegroeid tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en een voornaam te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn voortdurend geprikkelde nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren te stimuleren.

Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels

b) Geplande artikels 
Toestellen: Wasmachines: drie sensationele combo´s: De Easy Spindrier (VS), de Sauter Elida (F) en de SEM (België)

Het benodigde bronmateriaal over deze toestellen werd ondertussen grotendeels bijeengebracht of aangekocht. De analyse hiervan begint eind april, begin mei 2019.


c) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels
Toestellen: International Register of Household Appliances (IRHA)
Om verder onderzoek naar de geschiedenis van de Belgische producenten van huishoudtoestellen te stimuleren, zal in de volgende maanden systematisch aan alle artikels bij de korte geschiedenis per bedrijf ook de rubrieken "H.R. nummer" (Handelsregister) en "Naam Stichter" worden toegevoegd. Wie immers bepaalde opzoekingen in archieven wil ondernemen, heeft naast de naam van het bedrijf immers vaak ook deze twee gegevens nodig.

De rubriek werd als eerste aanzet reeds toegevoegd aan de inventaris van de Vlaamse producenten van wasmachines. Het ligt in de bedoeling om de collectie reclamebrochures en opgeslagen afbeeldingen van briefhoofden enz. opnieuw boven te halen, en systematisch na te gaan of ze een H.R. nummer bevatten.

Dit is uiteraard alweer werk van lange adem. Maar hopelijk stimuleert de toevoeging (in de mate van het mogelijke) van deze twee gegevens eventuele onderzoekers, die dieper willen graven naar de geschiedenis van al deze Belgische firma´s.

Spijzen en dranken: de limonade-industrie in Vlaanderen en Brussel

  

Dank zij Marc Gillisjans kon nog een extra fiche aan de limonadefabrieken van Vlaams-Brabant worden toegevoegd, namelijk Spits limonade uit Wolvertem. Dhr. Gillisjans zond ons niet alleen een prachtige foto van de fabriek, maar ook scans van een etiket van hun limonade, één van hun bronwater dat als basis voor hun limonade diende, alsook een foto van een krat en een limonadeglas van Spits.

Het bedrijf zou tussen ca. 1935 en 1965 actief geweest zijn. Dhr. Gillisjans zal dit jaar een artikel aan deze producent wijden in het tijdschrift van de heemkring Berla van Meise-Wolvertem. Wij blijven het alleszins volgen !

Toestellen: Grundig Stenorette

Op eBay USA kwamen we nog een interessant document tegen van de Amerikaanse Stenorette, deze van het samenwerkingsverband tussen de Duitse producent en de Amerikaanse firma DeJur. Het legt uit hoe men aan een geluidsband kan zien hoeveel tijd er nog ongeveer overschiet om opnames te maken.

Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice (vier delen)

 
Detail van de toren van de ex-Carlton en
de hoofdingang van de ex-Astoria

Een derde bezoek aan de Franse Rivièra in april 2018 leverde weer een reeks interessante aanvullingen op voor de inventaris van de hotels in Nice. Nieuw beeldmateriaal van volgende hotels werd toegevoegd: 

Adriatic (!), Aigle d´Or, Alberti, Albion, Alhambra, Alpes Maritimes, Ambassador, Aras, Arménonville, Astoria (!), Athena , Auber, Avenida, Azur (1), Azurea (1), Bambous -Les, Beaulieu & Hollande (!), Beau Rivage (!), Beaux Arts, Bel Air, Belle Rose (Château des Baumettes), Berry, Biarritz, Biffi, Botta, Bourbonnais, Brunet, Bruxelles, Carabacel (!), Carlton (!), Casino, Castille, Cavalero, Cecil (de achterzijde), Cerlce - le, Cèdres, les (opvolger van de Châlet), Chabrol, Châpeau Vert, Châteauneuf, Cigognes, Claridge, Depoilly (!), Escurial a.k.a. Gallia Monopole (in zijn nieuwe, okergele livrei), Excelsior, (afbeelding van een gedenkteken mbt de situatie in WO 2), Locarno, Lucy Pension (grondig gerestaureerd sedert vorige reis), Meurice, Parisien, Tarelli, Terminus (!) (sedert vorige reis was het sierlijke afdak ondertussen ontdaan van de stellingen die er in 2017 nog stonden + afbeelding achterzijde), de Vendôme en de Verdun.

 

In sommige gevallen werd maar 1 nieuwe foto toegevoegd, in andere gevallen een hele reeks. Achter de aanvullingen die ons het belangrijkst lijken werden in deze lijst "!" toegevoegd. 

Tijdens bijkomende opzoekingen werd ook nog een extra naam aan de reeds zeer uitgebreide lijst van hotels in Nice toegevoegd, nl. de Mont Fleuri. Van dit hotel - dat duidelijk van voor WO 2 dateert- is voorlopig enkel bekend dat het zich in de rue Pastorelli bevond. Een ansichtkaart geeft ook een idee van hoe deze horecazaak eruit zag. Voorts werd een eerste originele afbeelding toegevoegd van het voormalig hotel Châteauneuf in de gelijknamige straat, naast enkele foto´s van de situatie in 2018. Van de Helvétique werd nog steeds geen afbeelding gevonden, maar we konden wel een exemplaar van hun blauw-rode bagagelabels vinden. Ook hiervan werd een afbeelding toegevoegd. 

Aan de artikels over de Casino Mauresque in Dieppe en de Mareorama  + Grande Roue in Parijs wordt momenteel nog (heel wat) gesleuteld.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

 

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com. Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Ten strijde tegen de slordigheid

We kregen een vraag van dhr. Jack Somers uit Nederland. Hij is op zoek naar schoolschriftjes die in de 1960´s gebruikt werden voor taallessen. Ze waren half zo groot als gewone schoolschriftjes, met op de voorkant een strijder te paard, vergezeld van de strijdkreet "Ten strijde tegen de slordigheid". DeVieramachten.nl heeft online een voorbeeld hiervan ontsloten. (Een mooi voorbeeld dat erfgoeddata-banken zeker ook voldoende aandacht moeten blijven besteden aan zogenaamd "klein" erfgoed, de tegenpool van topstukken. Want ook heel wat "klein" erfgoed weet veel mensen te boeien, omdat het zo verbonden is met hun eigen verleden. Terwijl Rubens....)

Dhr. Somers zou graag zo´n exemplaar vinden als aandenken aan zijn lagere schooltijd. Wie kan hem daarmee verder helpen ? Misschien heb je er zelf geen te koop, maar ken je een winkeltje of een website waar men ze kan vinden ? Ook zo´n informatie kan best nuttig zijn... Hij is bereikbaar via het e-mail adres j.somers@telfort.nl.

Alvast bedankt voor jullie reacties !

 

Tijdscapsule...


Museumwoning-Keizershof-©-Jeroen-van-Heijningen

Wie ooit in Arnhem moet zijn, moet zeker eens binnenspringen in de "Museumwoningen". Zo is er een huis met een interieur anno 1971, compleet met bloemetjesbehangpapier en al. Mocht het zich in Vlaanderen hebben bevonden, zou het het huis hebben kunnen zijn van Jomme Dockx of Jean De Pesser. De museumwoningen openen doorgaans op de laatste zondag van de maand de deuren. Meer hierover op de website van de Volkshuisvesting.nl.

 

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Wie de artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken.

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms wel enkele dagen op zich laten wachten (helaas...)


Boven: een trotse pauw bewaakt de ingang van De Slegte in Gent
Hieronder, eveneens in Gent, een oude postbus op het Bisdomplein,
nabij het nieuwe stuk van de Reep, de Kouter vanuit een minder
frequente hoek getrokken en nog twee opnames aan de "nieuwe" Reep...

  

Hieronder: Casino van Vichy Programma voor het jaar 1927
Nog uit de Roaring Twenties, een mooie reclame voor een hotelletje in Nantes

  

 
 
database afsluiten