Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

 

"Passé recomposé" of...
het opzet van deze website

Vanaf mei 2010 bracht Retroscoop op geregelde basis een welgemeende en respectvolle ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek... erfgoed. De kernboodschap hierbij is dus: geef die thans vaak vergeten hoogvliegers uit het verleden een nieuwe toekomst. 

"Wijsheid begint met verwondering", aldus Socrates. Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde maatschappij is een hele verantwoordelijkheid, die wij erg au sérieux nemen. Want niets is zo continu als de verandering...

De voorkeur op deze website gaat daarbij uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek te kort schiet en alternatieve zoekstrategieën zich opdringen. Als zodanig zien wij dit werk als heel complementair aan het traditioneel historisch onderzoek.

Vaak -maar niet noodzakelijk- zal de klemtoon daarbij liggen op relicten met een esthetische meerwaarde. Het eerste Retroscoop-axioma zou dan ook kunnen luiden: "Functionaliteit zonder sensualiteit kan nimmer naar Architectuur met een grote A of Vormgeving met een grote V leiden". Iets wat helaas door veel betrokkenen vergeten of -erger nog- hautain wordt weggewimpeld.

Het online gebeuren, de interactie met bezoekers, ze laten beiden toe om voortdurend aan de artikels verder te werken. De artikels op Retroscoop zijn dan ook nooit echt helemaal af. Bij iedere ingrijpende wijziging zal hierover steeds bericht worden op deze startpagina.

Voor het raadplegen van de verschillende afgewerkte artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting. 

Erfgoed verzamelen moet zo rond mijn 17de begonnen zijn, maar nam pas echt een hoge vlucht van zodra ik ca. 1992 naar Brussel verhuisde. Behalve het fameuze Vossenplein zitten ook een aantal tweedehands boeken- en platenwinkels daar voor heel wat tussen. Later opende ook het internet natuurlijk heel wat schatkamers en zolders van verkopers uit verschillende continenten. De achtergrond van al dat erfgoed is iets dat me uitermate boeit, en vaak de rode draad vormt doorheen wat op deze website gepubliceerd wordt.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925), hierboven afgebeeld. Want behalve mij een leven en de voornaam Benoit te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Door bvb. constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te zwengelen, te prikkelen en te stimuleren. De juiste "retro-genen" - iemand in het gezin moest ze toch krijgen - deden de rest...

Moge de nu volgende esthetische verwennerij zoveel mogelijk verbaasde en opgetogen ogen en zo nu en dan ook oren  veroorzaken...

Benoit Vanhees

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels 
Industrieel patrimonium: Zeepziederijen in België (19de eeuw -1970) Eerste stappen naar een inventarisatie

   

Zelfs maar een allicht gedeeltelijk in kaart gebracht landschap van zeepziederijen van allerlei slag en ambities, is ongetwijfeld al een bruikbaar instrument voor verzamelaars, erfgoedregistratoren, museummedewerkers enz. Een plek waar heel wat inspiratie kan worden opgedaan, eerste aanknopingspunten gevonden worden.

 

Zo liet de best wel tijdrovende "oefening" Retroscoop alvast zelf toe om enkele zeepverpakkingen in de eigen collectie eindelijk aan een specifieke producent te koppelen... Want helaas, zo nu en dan lieten zeepziederijen om onduidelijke redenen na hun naam toe te voegen op de al dan niet fraai versierde dozen en verpakkingen...

Uiteraard zal niet nagelaten worden om eventuele bijkomende namen of extra producten zo spoedig mogelijk aan deze eerste versie toe te voegen. Wil je zelf zo´n aanvullingen doorseinen ? Dat kan, via VanheesBenoit@hotmail.com. Niet enkel wij, maar een hele erfgoedgemeenschap zal hier zeker baat aan hebben! Waarvoor dus ook namens hen bij voorbaat dank.

Er zal nog een poging ondernomen worden om iets gelijkaardigs te doen rond de Belgische producenten van boen- en kuismiddelen, al is het nog niet zeker of die "deadline" gehaald zal worden. (een interessant weetje is trouwens de achtergrond van dat Engels woord, dat ondertussen zijn ingang in onze taal vond. De term ontstond tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Omdat het onmogelijk was om de vele duizende krijgsgevangenen in gevangenissen op te sluiten, werden ze vaak gewoon op een braakliggend terrein samengebracht. Rond hen werd dan op de één of andere manier een lijn in het zand aangebracht. Zolang ze binnen het afgebakend gebied bleven, zou hen niets overkomen. Maar o wee als de "deadline" overschreden, dan stond hen een gewisse dood te wachten.)

Toestellen IRHA Cat. 3.B: De Sunbeam Shavemaster W

   

Volgens Sunbeam was haar Shavemaster W, die in 1949 op de markt werd gebracht een "marvel of the engineering world. En inderdaad, het toestel dat als zoete broodjes over de toonbank ging, betekende een enorme sprong voorwaarts qua scheercomfort...

Industrieel patrimonium: Merly en haar bont productengamma

   

Elke economische sector kent een paar grote, en een hele trits kleine spelers. Merly uit het Gentse was zo´n bescheiden en nogal obscuur KMO´tje, dat na WO 2 een bont allegaartje producten heeft uitgebracht... Van schoensmeer tot scheerzeep ! Veel over het bedrijfje is er niet te vinden, maar omdat een reis van 1000 mijl nu eenmaal met een eerste stap moet beginnen... werd die op deze website gezet.

 

En zie... korte tijd na de publicatie kon al een tweede stapje gezet worden: de identificatie van een bijkomend product: metaalpoets "Glans" in een intacte knijptube... Hoeveel zouden er daar nog van in omloop zijn ? Ook kwam er nog een extra "gratis monster" als Nessie boven drijven: een klein plastieken potje boenwas, ruim voldoende voor Barbie´s houten commode...

b) Aanvullingen
Industrieel patrimonium: SAMVA Etterbeek

   

Twee bijkomende producten van de kleine Brusselse fabrikant SAMVA werden geïdentificeerd. Om te beginnen was er de zilverpoets van de firma, die Samclar gedoopt werd. Daarnaast zat ook het in tubes gecommercialiseerde Pagra in het productengamma van het fabriekje in Etterbeek. Dit recentere product kon eveneens dienen om objecten in zilver een nieuwe glans te geven, maar ook andere metalen zoals aluminium, nikkel, koper kregen dank zij het product een zoveelste jeugd. Tot slot botsten we ook op een fraaie SAMVA stempel uit 1927 achteraan op een enveloppe, dat overduidelijk ook wel een plaatsje verdiende in het artikel over dit wat vergeten Belgisch bedrijfje. Dit alles toont goed aan, dat wanneer men maar regelmatig opzoekingen blijft doen, er best wel nieuwe puzzelstukjes aan het verhaal toegevoegd kunnen worden...

c) Gepland artikel

De volgende bijdrage voor Retroscoop zal zich concentreren op de productie van boen- en kuismiddelen in ons land. Denk daarbij aan boenwas, schuurpoeders, schoensmeer enz. Zoals ook met de zeepziederijen zal het accent op de periode 19de eeuw-1970 liggen.


Foto´s Benoit Vanhees juli 2021
Recent herontdekte muurreclame (uit 1949 ?),
Bredabaan, Merksem 

Andermaal zal blijken dat "productie in ons land" niet noodzakelijk hetzelfde is als bedacht en ontwikkeld door een Belgisch bedrijf. Ook is het niet altijd even gemakkelijk om te bepalen of de Belgische bedrijven wel degelijk een rol speelden bij de productie op nationale bodem of enkel een rol speelde bij de distributie. Eén van die twijfelgevallen is Belgian Detergents & Solvents, gevestigd in de Brusselse Shell Building. Zij waren hét aanspreekpunt voor wat betreft het Franse afwasmiddel Topel... Maar... louter distributie of productie ??? 

Aankondigingen, vragen en zoekertjes


De oude Innovation in Brussel, in betere dagen...

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

The Big Sleep ?


De hartslag van deze website... Gemiddeld 150-200 bezoekers per dag, met enkele hartverwarmende uitschieters...

Zoals ondertussen bekend, valt naar alle waarschijnlijkheid dit jaar het doek over Retroscoop (augustus ? september ?). Normaal gezien zou dit al vorig jaar zijn gebeurd, maar door een gelukkig toeval kon daar alvast toch nog één jaar extra aan toegevoegd worden. Er is nog een waterkansje dat het nog eens een jaar langer zou kunnen duren, maar meer dan een waterkansje is dit heel zeker niet.

Gelukkig betekent dit niet dat de bestaande artikels dan verloren gaan. Er is namelijk zoiets als de Internet Archives, waarop alle (?) websites die ooit bestonden systematisch op worden gearchiveerd.

Wie Retroscoop vanaf dan terug wil vinden, kan gewoon via deze link zijn of haar vertrouwde website kunnen blijven bezoeken.

Let wel, het kan eventjes duren eer heel de website opgeladen is. Maar eens dit het geval is, kan men net zoals nu naar de verschillende artikels doorklikken via de gele "onderwerp-knoppen" hier links. Wel kan er vanaf dan uiteraard niets meer gewijzigd worden aan hetgeen gearchiveerd werd.

 

Helaas is de IT structuur van Retroscoop in 2010 in html opgesteld, en is het niet mogelijk om heel de inhoud in één vlotte "export" naar een nieuwe plek over te hevelen. Dus zal jammer genoeg hier het licht uitgedoofd worden... Niettemin is het niet uitgesloten dat er toch nog de één of andere opvolger van Retroscoop zal komen. Misschien een wat meer gespecialiseerde, zoals een aparte IRHA (International Register of Household Appliances) Dat is iets dat momenteel nog op de studietafel ligt.

Er is zeker nog stof genoeg voor een paar jaar artikels schrijven, maar nieuwe, moderne websites groeien natuurlijk niet aan de bomen. Het veronderstelt een zeker budget, dat er momenteel helaas niet is. Als totale leek in die materie kunnen we zelfs niet eens bepalen over welk budget we moeten spreken om een nieuwe website te laten maken, die minstens evenveel kan als Retroscoop. Of een zelf gebouwde website voldoende mogelijkheden kan aanbieden, moet eveneens in een later stadium bekeken worden. En ook die piste zal wellicht beroep moeten doen op de expertise, de goodwill en de mogelijkheden qua tijd van anderen.

Wie op de hoogte wil blijven van zodra er een vervolgproject gelanceerd werd kan steeds zijn of haar e-mail adres doorsturen naar VanheesBenoit@hotmail.com. Ook wie nog extra informatie heeft over de artikels enz. kan ons na het afsluiten van deze website nog via die weg contacteren.

Gezien de privacy-regels vragen we dan wel om ook expliciet aan te geven akkoord te gaan dat dit e-mail adres bewaard wordt. Weliswaar met als enig doel een mailinglijst te hebben voor het geval er effectief een vervolgproject voor Retroscoop in gebruik genomen wordt.

De e-mail adressen zullen voor geen enkel andere doeleinde gebruikt worden, en ook niet overgemaakt worden aan wie dan ook. Wie zelf heel goed websites kan maken en ons daarbij wil helpen mag natuurlijk ook altijd iets laten weten.

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waarom niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

  
info@retroscoop.com

Wie zonder fouten is, werpe de eerste steen: ik buk me wel... Wie dus foutjes ziet of onduidelijk geformuleerde zinnen opmerkt op deze website, laat het ons gerust weten, zodat we dit in een handomdraai kunnen rechtzetten.

We krijgen ook af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn:

- ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is. Retroscoop beperkt de collectie sowieso tot huishoudtoestellen van voor 1960. Wij willen ons zeker ontfermen over toestellen die nooit op vuilnisbelten of in verbrandingsovens terecht zouden mogen komen... Dus... Contacteer ons zeker ! VanheesBenoit@hotmail.com


De Kiralfy-broers bereikten internationale faam in de 19de eeuw
via hun fantasierijke, frivole massaspektakels met soms wel 1000 (!) figuranten...
Ook in ons land, niet ver van het vroegere Zuidstation in Brussel

    

    

Copyright notice

You are free to: Share-copy and redistribute the Retroscoop articles in any medium or format
Adapt-remix, transform and build upon these articles under the following terms:

Attribution
- you must give appropriate credit and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests Retroscoop endorses you or your use
- since the articles are regularly updated, make sure to indicate at what date you have consulted the original Retroscoop articles

Share alike
- If you remix, transform or build upon the Retroscoop articles, you must distribute your contributions under the same copyright conditions as the original.
Non-commercial
- You are not allowed to use the Retroscoop articles for commercial purposes

 

 

 
 
database afsluiten