Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  


Collectie Retroscoop
Fraaie reclamefolder van Siemens France voor de 
"elektrische portier" uit de 1930´s (zie verder beneden)

Opzet van deze website

"Dagelijks iets degelijks vanden lande ende heerlicheijt van Retroscoop" !

Sinds 2010 wil deze website op regelmatige basis een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed. De kernboodschap is dus: geef het verleden een toekomst.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conservennijverheid in ons land, over de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en over de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting.

Afgaande op de resultaten op Google Analytics is deze website ondertussen uitgegroeid tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed. De dagelijkse bezoekersaantallen vallen zelden onder de 100, en pieken zo nu en dan boven de 300... 

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en een voornaam te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest....

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels


"Coming soon"....
Een inventaris van de hotels in Antwerpen


Ondertussen ontving Retroscoop in dit verband een collectie interessante artefacten, die een lezer doorheen de jaren op een voormalige Antwerpse stortplaats vond.

Het gaat om scherven van schoteltjes en kopjes van tal van grote namen uit de Antwerpse horeca-sector, zoals de Grand Hotel Weber, de Pschorr, hotel Stein, de Gelagzaal van de Vlaamse Opera, de Terminus, hotel de l´Europe, de Victoria enz. Waarvoor onze zeer gewaardeerde dank, want zo´n items brengen de aangekondigde inventaris nog eens extra tot leven...

 

b) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels

Maatschappij: Wonen in stijl: Résidence Palace Brussel

 

Een reeks interessante interieuropnames werden aan het artikel over de Résidence Palace toegevoegd. Een ander extraatje is een tweede documentje uit 1926, dat aantoont dat geïnteresseerden voorbeeldappartementen konden bezichtigen, op een moment dat het hele complex nog niet volledig afgewerkt was. Om een al te grote toeloop van nieuwsgierigen tegen te gaan, werd daarbij entreegeld gevraagd. Als men bedenkt dat in de 1920´s arbeiders soms staakten om een aantal centiemen per uur meer te verdienen, zal men begrijpen dat kleinverdieners dan ook weggebleven zullen zijn. (waarom het document Visite "de" dan "du" Résidence Palace als titel gebruikte is niet helemaal duidelijk)

Vrije tijd en Amusement: Hotels Nice Deel 1

Ondanks jaren zoekwerk, werd lang geen enkele afbeelding gevonden van het interieur van het Busby-hotel in Nice. Afbeeldingen van de buitenkant genoeg, maar wat het interieur betrof, was dit erg bij Amerikanen geliefde hotel erg discreet. Tot recent op een veilingsite dan toch een moeilijk dateerbare ansichtkaart verdween, die het salon Louis XVI toont. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een interieuropname van voor WO 1.

Vrije tijd en Amusement: Hotels Brussel Deel 3 (Brussel Zuid)

Een andere "puzzel" die beetje bij beetje opgelost geraakt, is de situatie voor WO 2 rond het Grondwetplein (voor het vroegere Zuid-Station in Brussel). In dit geval, meer specifiek de situatie in de Fonsnylaan. Aangezien het vroegere terminusstation en het voorplein een hele zijde van deze laan pnpalmden, bevonden zowel de pare als onpare huisnummers zich aan de straatzijde daar tegenover. Daar waar de identificatie van al de horecazaken in deze buurt zo´n 10 jaar geleden begon, was het tot hiertoe een groot "?", welke zaak destijds het huisnummer 13 droeg. Ondertussen werd ook dit mysterie ontrafeld, toen een ansichtkaart van het bescheiden ogend café-hotel Victor opdook...

Vrije tijd en Amusement: Ben Benson

Afbeeldingen van de vroeg overleden Amerikaanse misdaadschrijver Ben Benson zijn uiterst schaars. We vonden nog een goede illustratie, die toont hoe hij zich ter voorbereiding van zijn boeken eerst degelijk inwerkte in de werkwijze van de State Troopers, één van de verschillende politiediensten in de VS.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes


Studenten van de Normaalschool van Nice

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Contactgegevens

  

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Retroscoop beperkt de collectie tot huishoudtoestellen van voor 1960
- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is.

Wie Retroscoop-artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken.

Een interessant reclamekaartje toont (vermoedelijk links) een stukje "verdwenen Brussel", dat plaats moest maken voor de Noord-Zuid-verbinding. Het is jammer
genoeg niet verduidelijkt wordt wat er rechts in het cirkeltje getoond wordt. Wellicht gaat het om het verkooppunt in Arnhem, hoewel het reclamebord op het dak ook "Brussel"vermeldt. Allerlei talen worden doorheen elkaar op de gevel gebruikt.

 

 
 
database afsluiten