Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

 


Opzet van deze website 

Retroscoop wil een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900 - 1980. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. De artikels op deze website gebruiken vooral postkaarten, reclameitems, oude documenten, getuigenissen enz.  als startpunt. Ze willen als zodanig aanvullend zijn op deze, die vertrekken vanuit zuiver archiefonderzoek. De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek naar gebeurde. 

Deze website, opgericht in 2010, wil gaandeweg een lievelingsadres worden voor nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die geliefde stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Opmerking: Voor wie de tekstkolom breder wil maken: druk op de Ctrl-knop van de computer, en draai ter zelfde tijd met het wieltje van de muis, tot de juiste grootte bereikt wordt.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want naast me een leven en een voornaam te hebben gegeven, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik ben. 

Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels
Toestellen: De Original Hanau Soliput: het (kunst)zonnetje in huis

    

Deze website is nooit te schuchter geweest om excentrieke onderwerpen of ongewone apparaten de nodige aandacht te schenken. We verwijzen bijvoorbeeld naar het artikel over de fameuze "Venusdouches". Het is ook ditmaal weer van dat... Ditmaal schuiven we doelbewust de Duitse Soliput Höhensonne  UV-/IR-lamp met zijn opvallend fifties-vormgeving op de voorgrond. Meteen ook een goed excuus om iets meer over Original Hanau, de Quarzlampen GmbH en de multinational Heraeus te vertellen. 

 

b) Aangepaste, aangevulde artikels

Industrieel Patrimonium: De Solo Margarinefabriek: aanvullingen

De voorbije maanden kreeg Retroscoop heel wat nieuwe gegevens en bijkomend beeldmateriaal toegezonden met betrekking tot de margarinefabriek Solo in Merksem. Alvorens deze informatie aan de bestaande artikelreeks op Retroscoop zal worden toegevoegd, werd ervoor gekozen deze gegevens tijdelijk in een apart artikel te bundelen.

 

Retroscoop Algmeneen

In de min of meer nabije toekomst staan volgende artikels nog op het programma,  ten minste, als de Schikgodinnen daaraan hun fiat willen geven:

- De wasmachine-industrie in België (voor volgend jaar plannen we dan een repertorium van de zeepziederijen die er ooit in ons land waren, ook weer een project van lange adem...
- De Grande Roue en de Mareorama, twee opmerkelijke attracties op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1900.

Tot slot: het artikel over de Keyserlei wordt tijdelijk onzichtbaar op Retroscoop voor "onderhoudswerken".

Aankondigingen, vragen en zoekertjes


Normandy Hotel, Le Touquet

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken. 

Marie-Thumas-verzamelaars, attenzione prego !

Recent voegde het M-Museum in Leuven een aanzienlijke hoeveelheid erfgoed toe op Erfgoedplus.be, nog eventjes het provinciale ontsluitingssysteem voor erfgoed uit Limburg en Vlaams-Brabant. Tussen al die schatten zit er wat ons betreft één absolute uitschieter: een even prachtige als zeldzame collectie van conservenblikjes van Marie Thumas uit het interbellum. Zelden zo´n sierlijk setje gezien als deze, die wellicht aan een handelsreiziger of een directielid behoord heeft.

 

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waarom niet met een voorstel voor een artikel, richt je tot Benoit Vanhees via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms wel enkele dagen op zich laten wachten (helaas...)


Ford 1949  (USA)

 
 
database afsluiten