Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

Welkom !
De "passé recomposé" of...
het opzet van deze website

Sinds mei 2010 wil Retroscoop op geregelde basis een welgemeende en respectvolle ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek... erfgoed. De kernboodschap hierbij is dus: geef die thans vaak vergeten hoogvliegers uit het verleden een nieuwe toekomst. 

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde maatschappij is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen. Want niets is zo continu als de verandering...

De voorkeur gaat daarbij uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek te kort zal schieten, en dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen. Als zodanig zien wij dit werk als heel complementair aan meer traditioneel historisch onderzoek.

Het online gebeuren, de interactie met bezoekers, ze laten beiden toe om voortdurend aan de artikels verder te werken. De artikels op Retroscoop zijn dan ook nooit echt helemaal af. Bij iedere ingrijpende wijziging wordt hier steeds over bericht op deze startpagina.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting. 

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en de voornaam Benoit te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest...

Benoit Vanhees

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels

Maatschappij: Het galabal der cinderella´s

  

Onder de talloze communicatiemiddelen die de reclamewereld, allerhande verenigingen en overheden op alle continenten hebben ingezet om zeer uiteenlopende boodschappen over te brengen, namen de zogenaamde "cinderella´s" destijds een aparte plaats in. Een korte inleiding...

b) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Gezocht ! Wasmachine uit de 1970´s

La Fonderie, het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie is op zoek naar een typisch wasmachine uit de 1970´s, voor een tijdelijke opstelling tijdens een tentoonstelling die in december zal doorgaan. Het merk doet er minder toe, het zou gewoon een representatief toestel moeten zijn, liefst in zo mooi mogelijke toestand. Het toestel hoeft niet echt te werken.

Uiteraard zorgt het museum zelf voor een veilige transport volgens de regels van de kunst. Wie dit zeer interessante museum hiermee kan verder helpen, kan contact opnemen met mevr. Françoise Marneffe via dit e-mail adres: fmarneffe@lafonderie.be 

Zet Retroscoop in dat geval zeker in cc., zodat we weten of de oproep nog nodig is. (info@hotmail.com). Twijfel je aan de ouderdom van het toestel, stuur ons dan een foto door, zodat we de nodige opzoekingen kunnen verrichten. Alvast bedankt !

 

Contactgegevens

   

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waarom niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Ook wie iets fout of onduidelijk opmerkt op deze website, laat het ons zeker weten.

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is. Retroscoop beperkt de collectie sowieso tot huishoudtoestellen van voor 1960. Wij willen ons zeker ontfermen over toestellen die nooit op vuilnisbelten of in verbrandingsovens terecht zouden mogen komen... Dus... Contacteer ons zeker !

Copyright notice

You are free to:
Share-copy and redistribute the Retroscoop articles in any medium or format
Adapt-remix, transform and build upon these articles under the following terms:

Attribution:
- you must give appropriate credit and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests Retroscoop endorses you or your use
- since the articles are regularly updated, make sure to indicate at what date you have consulted the original Retroscoop articles

Share alike:
- If you remix, transform or build upon the Retroscoop articles, you must distribute your contributions under the same copyright conditions as the original.

Non-commercial
- You are not allowed to use the Retroscoop articles for commercial purposes

  

 

 

 

 
 
database afsluiten