Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

 

Nog zo´n zonderling hebbedingetje dat niet mis zou staan
in Retroscoop´s curiosa-collectie...

Opzet van deze website 

Retroscoop wil een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900 - 1980. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. De artikels op deze website gebruiken vooral postkaarten, reclameitems, oude documenten, getuigenissen enz.  als startpunt. Ze willen als zodanig aanvullend zijn op deze, die vertrekken vanuit zuiver archiefonderzoek. De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek naar gebeurde. 


Tempo Matador 50

Deze website, opgericht in 2010, wil gaandeweg een lievelingsadres worden voor nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die geliefde stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Opmerking: Voor wie de tekstkolom breder wil maken: druk op de Ctrl-knop van de computer, en draai ter zelfde tijd met het wieltje van de muis, tot de juiste grootte bereikt wordt.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want naast me een leven en een voornaam te hebben gegeven, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik ben. 

Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels
Mode en cosmetica: De Original Hanau Soliput: het (kunst)zonnetje in huis

    

Deze website is nooit te schuchter geweest om excentrieke onderwerpen of ongewone apparaten aandacht te schenken. Het is ook ditmaal weer van dat... Ditmaal schuiven we doelbewust de Duitse Soliput Höhensonne  UV-/IR-lamp met zijn opvallend fifties-vormgeving op de voorgrond. Meteen ook een goed excuus om iets meer over Original Hanau, de Quarzlampen GmbH en de multinational Heraeus te vertellen. 

 

b) Aangepaste, aangevulde artikels

Vrije Tijd en Amusement: Gallia Hotel, Cannes

   

Eindelijk nog eens iets om toe te voegen aan het artikel over het verdwenen luxeuse hotel Gallia. Het hierboven afgebeelde souvenirdoosje uit het interbellum belandde uiteindelijk in Engeland, waar een antiquair het thans te koop aanbiedt.

 

Retroscoop Algmeneen

Nu eindelijk nog eens de tijd gevonden werd om een nieuw artikel aan Retroscoop toe te voegen, wordt het hoog tijd om verschillende aanvullingen die we ontvingen aan de bestaande artikels toe te voegen.

- Wim Van Dessel maakte ons attent op de afbraak in 2016 van de voormalige dancing Star in St. Niklaas, die we nog speciaal zijn gaan fotograferen in het kader van het artikel over dancings in Vlaanderen. Hij maakte zelf een website die zich concentreert op de legendarische Zillion.
- Mr. Pasquet wist ons iets meer te vertellen over de Palma in Hooglede, West-Vlaanderen.
- Gerhard Schreurs wist ons meer te vertellen over de Sovjet variant van de Erres torpedostofzuiger, die aldaar Chaika of meeuw genoemd werd. Dank zij dit begin van een nieuwe piste, vonden we zelf nog wat extra informatie over dit verre neefje van de Nederlandse SZ 16.
- Deel 1 hoofdstuk 1 van de biografie over Sunny Gale werd flink uitgebreid met een aantal nieuwe stukjes informatie afkomstig van Murray Kirch, afkomstig uit Philadelphia, maar nu woonachtig in Egg Harbor, New-Jersey. Hij is zich aan het vastbijten in de periode waarin Sunny Gale nog Selma Sega of Selma Gale was.

In de volgende dagen zullen we ook informatie toevoegen over

- Johan Proot bezorgde ons heel wat nieuwe en interessante elementen over het Militair Hospitaal in Antwerpen

- Daniel Decarpentrie zond ons een interessant stukje informatie over het Antwerps hoofdkwartier van fruitimporteur Leon Van Parys
- Een uitgebreid hoofdstuk aan het artikel over de Solo margarinefabriek kan worden toegevoegd, dank zij de e-mails van ex-werknemers en dank zij 2 interviews van een voormalige handelsvertegenwoordiger.
- Ad Gommers zond ons foto´s van twee oude limonadeflessen, die we eveneens nog zullen toevoegen aan de juiste bijdrage hier op Retroscoop.

Wie zelf nog aanvullingen wil doorsturen, of taal- of typefoutjes heeft ontdekt: één adres: info@retroscoop.com. Want ook dank zij jullie inzet blijft deze website uitbreiden en vollediger worden.

Al deze nieuwe elementen worden in de komende dagen systematisch toegevoegd en afgevinkt. Eens dit is afgerond, wordt het hoog tijd voor twee laatste artikels voor dit jaar op Retroscoop, ten minste, als de Schikgodinnen daaraan hun fiat willen geven:

- De wasmachine-industrie in België (voor volgend jaar plannen we dan een repertorium van de zeepziederijen die er ooit in ons land waren, ook weer een project van lange adem...
- De Grande Roue en de Mareorama, twee opmerkelijke attracties op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1900.

Tot slot: het artikel over de Keyserlei wordt tijdelijk onzichtbaar op Retroscoop voor "onderhoudswerken".

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

 

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waarom niet met een voorstel voor een artikel, richt je tot Benoit Vanhees via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms wel enkele dagen op zich laten wachten (helaas...)

 

 
 
database afsluiten