Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

   

Opzet van deze website 

Sedert 2010 wil Retroscoop een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900 - 1980. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom wil kijken, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De artikels op deze website vertrekken hoofdzakelijk van postkaarten, reclameitems, oude documenten, getuigenissen enz.  uit de eigen Retroscoop-collectie of op veilingsites als startpunt. Ze willen als zodanig aanvullend op of voorafgaand zijn aan deze, die vertrekken vanuit zuiver archiefonderzoek. De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde.

Perfectionisme is niet het leitmotiv, wel een sterk idealisme en een enorme passie voor al dat moois van weleer, maar met het besef dat dit natuurlijk maar één zijde van de medaille was.  

Deze website is ondertussen tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen uitgegroeid. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want naast me een leven en een voornaam te hebben gegeven, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik ben. 


Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels
Toestellen: Stap voor stap naar een International Register for Home Appliances: Inleiding

      

Zoals eerder aangekondigd op deze verwelkomingspagina is het de bedoeling om op Retroscoop met een "International Register for Home Appliances" te beginnen. Een titanenarbeid waarvoor we gerust de volgende jaren heel veel tijd voor willen vrijmaken. Wat is precies het opzet, en hoe zal het in zijn werk gaan ? Het wordt allemaal verduidelijkt in dit inleidend artikel. Als het ware een opwarmingsoefening voor het eigenlijke grote werk...

Geppland: Toestellen: Betoverend mooi en Belgisch: het Nova Magic wafelijzer
Gepland tegen eind mei begin juni 2018

Gepland: Vrije Tijd en Amusement: Hotels in Nice
Een derde bezoek aan de Franse Riuvièra leverde weer een reeks interessante aanvullingen op voor de inventaris van de hotels in Nice. Deze zullen -net zoals vorig jaar- eerst tijdelijk in een apart artikel opgesomd worden, om in een tweede fase dan aan de inventaris te worden toegevoegd. Deze aanvullingen zullen echter eerst worden voorafgegaan door een kort artikel over twee drie elegante of sierlijke gebouwen in Nice, één uit de Belle Epoque, twee uit de Art Deco-periode. Dit artikel staat gepland voor in juni.

Aan de artikels over de Casino Mauresque in Dieppe en de Mareorama in Parijs wordt momenteel nog gesleuteld.

b) Aanvullingen / wijzigingen
Toestellen: Grundig Stenorette / Teleboy

  

Na aanvullingen over de Grundig Stenomatic, kon het artikel over de Stenorette ook nog verder worden aangevuld met een korte paragraaf over de Grundig Teleboy uit 1956. Qua vormgeving zat dit toestel op één lijn met de Stenorette, dezelfde afgeronde zijden, dezelfde toetsen. Naar alle waarschijnlijkheid werd het apparaat ook uitgevoerd in dezelfde twee kleuren, een soort khaki en donkergroen. Het was erg duur, en lijkt afgaande op de totale (?) online afwezigheid van exemplaren die anno 2018 nog bestaan wellicht niet zo goed verkocht te hebben.

Retroscoop Algmeneen 

In de min of meer nabije toekomst staan volgende artikels nog op het programma,  ten minste, als de Schikgodinnen daaraan hun fiat willen geven:

- De "Casino Mauresque" van Dieppe (arch. Durville)
- De wasmachine-industrie in België (voor volgend jaar plannen we dan een repertorium van de zeepziederijen die er ooit in ons land waren, ook weer een project van lange adem...
- De Grande Roue en de Mareorama, twee opmerkelijke attracties op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1900.

Tot slot: het artikel over de Keyserlei wordt tijdelijk onzichtbaar op Retroscoop voor "onderhoudswerken".

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

 

 

Contactgegevens

 

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, richt je tot Benoit Vanhees via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms wel enkele dagen op zich laten wachten (helaas...)

 

 
 
database afsluiten