Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

   


Welkom...

Retroscoop wil een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante uit ca. 1900 - 1980. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis afkomstig uit die periode vaststellen. De artikels willen complementair zijn op deze, die vanuit zuiver archiefonderzoek vertrekken.  

Deze website, opgericht in 2010, wil gaandeweg een lievelingsadres worden voor nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die geliefde stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Opmerking: Wie de tekstkolom breder wil maken, druk op de Ctrl-knop van de computer, en draai ter zelfde tijd met het wieltje van de muis, tot de juiste grootte bereikt wordt.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925)

Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels

Vrije Tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice Deel 4

  

Waar (haast legendarische) koppigheid toch niet al goed voor is. Verschillende nachten met te weinig slaap worden uiteindelijk beloond met de publicatie van het (voorlopig) laatste deel van de inventarisatie van het hotelwezen in Nice. Al sluimert ondertussen het idee om nog een 5de deel uit te werken. Hierin zouden voorlopig enkel maar alfabetisch gerangschikte namen van horeca-zaken vanuit een ander oogpunt bekeken kunnen worden. Meer bepaald vanuit het perspectief van enkele cruciale avenues, boulevards en natuurlijk "de" Promenade...

Geniet ondertussen alvast van heel wat zeldzaam beeldmateriaal van ronkende namen als de Rodnoï-Ougol, de Royal St.Petersburg, de Hôtel du Tzarewitch, de Regina Palace, de West-End en Westminster en meer van dat fraais...

 

Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice Deel 3

    b) Aangepaste, aangevulde artikels
Vrije Tijd en Amusement: Prinselijk Overnachten in Nice / Inleiding en Hotel Ruhl, verdwenen parel...


Copyright Archives Municipales de Nice

Charles Dalmas, de bijzonder getalenteerde architect die eigenhandig de meeste van de fraaiste hotels in Nice ontwierp, kwam tot op heden vreemd genoeg niet voor in Google Images. De man heeft nochtans een palmares à la Merckx, maar dan op het vlak van architectuur. De Ruhl in Nice ? Dalmas ! De Carlton in Cannes ? Nog eens Monsieur Charles... De Hermitage en de Atlantique in Nice ? Encore lui... Onverstaanbaar dus dat het wereldwijde web tot hiertoe niet toeliet een gezicht aan die naam te koppelen. Dank zij de Archives Municipales van Nice kunnen we dus nog eens met een primeur op Retroscoop uitpakken. We weten het wel, eigen lof enz. enz..... Niettemin, in een virtuele wereld die overspoeld wordt met immer nieuwe websites die elk om aandacht smeken, is het voor een oudere website kwestie van overleven, om op geregelde tijdstippen met nieuw en ongewoon materiaal af te komen...

Na de foto´s van de speeltuin van Bokrijk of die van Henri Ruhl, is het nu de beurt aan Charles Dalmas om voor het eerst een nieuw leven te gaan leiden op het www. Wij danken van harte Mevrouw Nadine Bovis-Aimar die deze afbeelding uit 1928 van de beroemde en gevierde architect wist boven te spitten !

Vrije tijd en Amusement: Hotels in Nice

  

Nu de eerste versies van de repertoria van de hotels in de Zuidfranse kuststad een feit zijn, is het gemakkelijker om bijkomende stukjes informatie in de juiste fiches onder te brengen en te structureren. Zo leverde een bijkomend oud reclamekaartje van het hotel Beaulieu & Hollande eindelijk het adres op van deze horeca-zaak. Iets gelijkaardigs gebeurde met het Hotel du Petit Parc.

Voorts dook een afbeelding van het Hotel du Plage op. Meteen kon een link gelegd worden met een andere zaak. De foto van de Plage doet ons inderdaad heel sterk vermoeden dat dit de opvolger was van het vroegere (Royal) St Petersbourg. Wellicht werd de oude naam afgevoerd, nadat de Russische stad in Leningrad werd herdoopt. (?) Voorts werd een nieuwe zaak geïdentificeerd, Hotel Douine. Hiervan is voorlopig enkel geweten dat het tijdens WO 1 dienst deed als tijdelijk hospitaal. (Het is echter ook mogelijk dat "Hotel" in het geval van de Douine niet slaat op een horeca-zaak, maar op een privé appartementsgebouw. Voorlopig werd nog geen informatie gevonden die ons toelaat dit te verduidelijken, en de Douine eventueel weer uit de lijst te verwijderen. Als het al ooit een hotel was, moet dit voor WO 1 geweest zijn.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes 

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.


Vertier en ontspanning voor de GI´s en Tommies...

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstonden in verschillende steden lokalen, waarin voor vertier en ontspanning voor militairen gezorgd werd. In Antwerpen was er een 21 Club in de Stadsfeestzaal alsook een Atlantic Club, in Brussel een andere 21 Club en een Montgomery Club (wellicht voor "Tommies" en Belgen die aan het Brits leger waren toegevoegd) enz.

We kregen een vraag van Raf Boesmans omtrent een ons tot hiertoe onbekende Antwerpse club voor militairen, de "Chipper". Deze werd ondermeer aangedaan door militairen, werkzaam in de haven van Antwerpen (304th, 519th Port Batallion... ?).  Eén bron beschrijft deze bar als deze van de Transportation Corps. Dhr. Boesmans alsook een Amerikaanse vriend van hem proberen de exacte lokatie van deze club te achterhalen.

Voordat pistes als de CEGESOMA en het Museum van het Leger uitgeprobeerd worden, zijn er misschien lezers die dhr. Boesmans meer weten te vertellen ? Hij kan bereikt worden via het e-mail adres fb417806@skynet.be. E-mailen kan ook naar info@retroscoop.com. Alvast bedankt voor elk snippertje informatie.

     

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud van artikels, gebruik volgend e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms enkele dagen duren.

 

Belangrijke opmerking i.v.m. auteursrechten

Retroscoop streeft er naar om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden zoveel mogelijk te respecteren. In de mate van het mogelijke proberen we na te gaan wie de auteursrechten op het beeldmateriaal thans bezit, en toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dit blijkt evenwel zeer vaak quasi onbegonnen werk te zijn. 

Indien u meent dat ongewild het auteursrecht van de fotograaf / producent of zijn/haar erfgenamen werd geschonden, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via info@retroscoop.com, opdat wij de situatie weer rechtzetten. 

Retroscoop is een didactief bedoeld initiatief van retro-liefhebbers, die niet vertrouwd zijn met de complexe jurisprudentie ter zake, noch de uitgebreide opzoekingen kunnen ondernemen om te achterhalen wie thans eventueel aanspraak kan maken op de auteursrechten. Deze website genereert ook geen inkomsten.

Uiteraard zou het nog aangenamer zijn, indien de houder van de auteursrechten zich niet alleen bekend maakt, maar meteen ook de toestemming voor het gebruik van het betrokken beeldmateriaal verleent.

  

Citaten uit de artikels op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden, mits er volgens de gebruikelijke regels van bronvermelding verwezen wordt naar zowel de auteur als naar de website. 

Opgelet: sommige artikels zijn -zelfs na online publicatie- nog steeds in opbouw. Aan eenieder die teksten overneemt om via andere bronnen en kanalen dus de juistheid van de gebruikte informatie te controleren.

Uiteraard kunnen artikels niet in hun geheel zonder voorafgaande toestemming overgenomen worden. Ook het beeldmateriaal geproduceerd door de Retroscoop-medewerker(s) blijft te allen tijde exclusief bezit van Retroscoop. Het kan niet zonder voorafgaandelijke toestemming gebruikt worden in boeken of tijdschriften die niet kosteloos verspreid worden.

Ruiloperaties in dit verband worden ten zeerste aangemoedigd.

   

    

 

 
 
database afsluiten