Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

 
"Passé recomposé" of...
het opzet van deze website

Sinds mei 2010 wil Retroscoop op geregelde basis een welgemeende en respectvolle ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek... erfgoed. De kernboodschap hierbij is dus: geef die thans vaak vergeten hoogvliegers uit het verleden een nieuwe toekomst. 

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde maatschappij is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen. Want niets is zo continu als de verandering...

De voorkeur op deze website gaat daarbij uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek te kort schiet en alternatieve zoekstrategieën zich opdringen. Als zodanig zien wij dit werk als heel complementair aan het traditioneel historisch onderzoek.

Het online gebeuren, de interactie met bezoekers, ze laten beiden toe om voortdurend aan de artikels verder te werken. De artikels op Retroscoop zijn dan ook nooit echt helemaal af. Bij iedere ingrijpende wijziging zal hierover steeds bericht worden op deze startpagina.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting. 

Erfgoed verzamelen moet zo rond mijn 17de begonnen zijn, maar nam pas echt een hoge vlucht van zodra ik ca. 1992 naar Brussel verhuisde. Behalve het fameuze Vossenplein zitten ook een aantal tweedehands boeken- en platenwinkels daar voor heel wat tussen. Later opende ook het internet natuurlijk heel wat schatkamers en zolders van verkopers uit verschillende continenten. De achtergrond van al dat erfgoed is iets dat me uitermate boeit, en vaak de rode draad vormt doorheen wat op deze website gepubliceerd wordt.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en de voornaam Benoit te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest...

Moge de nu volgende esthetische verwennerij zoveel mogelijk verbaasde ogen en tevreden oren veroorzaken...

Benoit Vanhees

Opmerking: deze website zal nog tot sept. 2021 doorgaan, waarna enkel de archiefversie van Retroscoop nog online raadpleegbaar zal zijn.

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels 
Vrije Tijd en Amusement: het hotelwezen in Knokke (19de eeuw - 1970)

  

Deze website besteedde al heel wat aandacht aan de Belgische kust, o.a. in artikels over het Kursaal van Oostende of over het Continental Hotel in dezelfde stad.

Ditmaal richten we onze immer nieuwsgierige blik op het hotelwezen van Knokke tot 1970. Het gaat om de eerste versie van een inventaris van het hotelwezen aldaar. Momenteel staat de teller op bijna 240 vrij uiteenlopende horeca-zaken. Het valt te verwachten dat deze lijst hier en daar nog wel wat aangevuld zal kunnen / moeten worden. Niettemin krijgt de bezoeker al een heel goed idee van de soms verrassende architectuur van deze aanbieders van overnachtingsmogelijkheden in deze rijke badstad.

b) Aanvullingen
Vrije Tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Brussel deel 4

  

Met "Brussel" in de titel werd destijds in feite het "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" bedoeld. Vandaar dat bv. ook hotels in Ukkel, Etterbeek of Schaarbeek in het vierde deel van de hotelinventaris van de hoofdstad werden opgenomen.

Hotel Boerinneke in Schaarbeek werd van meet af aan daarin opgenomen. De fiche bevatte tot hiertoe echter slecht één zwart-wit afbeelding. Hoog tijd dus om dit wat aanschouwelijker te maken met wat foto´s van een grondig opgekalefaterd ex-hotel. Helaas werd het zandstenen boerinnetje in haar nis helemaal bovenaan iets te voortvarend gezandstraald. Tenzij natuurlijk de thans weer wat vergeten "Zure Regen" er voor iets tussen zit... Het is echter onmiskenbaar, dit stukje stad is al bij al weinig veranderd sedert de zwart-wit ansichtkaart van enkele decennia geleden.

Maatschappij: Verkoop Gemeenschap VéGé

Toevoeging van scans van een Frans VéGé tijdschrift uit 1959, ter verdere illustratie van het Europees netwerk die de Nederlandse groepering van kruideniers in die periode opbouwde.

Industrieel Patrimonium: de SAMVA-site in Etterbeek

Recent heeft Etterbeek zichzelf getrakteerd op een fonkelnieuw, ultramodern gemeentehuis. Verbazingwekkend genoeg een relatief geslaagd ontwerp, en zeker een hele verbetering ten opzichte van het foeilelijke afgeleefde complex uit de 1970´s.

Van onze kant vonden we nog twee aanvullingen op het artikel over de lokale boenmiddelenproducent SAMVA. Een factuur uit 1963 geeft een idee van hoe de Etterbeekse site er ongeveer heeft moeten uitzien. Al is het klaar als een klontje dat de fabriek er toch wel wat groter en overzichtelijker op werd afgebeeld dan ze in werkelijkheid was.

  

Ook interessant om te zien is de extra afbeelding van een 1 liter-bus SAMVA metaalpoets. De exotische kortharige Afrikaanse die in de 1930´s  werd geïntroduceerd als een soort mascotte, blijkt in de 1970´s een moderne outfit mee te hebben gekregen. Weg zijn de armbanden "style brousse", weg ook de halsketting. De wat idiote grijns en het korte "Afro"-kapsel werden dan weer vanwege de herkenbaarheid behouden... Vandaag de dag zou een firma zonder twijfel niet meer weg geraken met zo´n publicitaire fratsen. Helaas bestaat SAMVA niet meer, en kunnen we geen 21ste eeuws vervolg op bovenstaande evolutie tonen...

c) Geplande artikels

a) Inventaris hotels Knokke pre 1970
b) Productie van droogzwierders in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Teletijdmachine...

Zoals ondertussen bekend, valt naar alle waarschijnlijkheid dit jaar het doek over Retroscoop (augustus ? september ?). Normaal gezien zou dit al vorig jaar zijn gebeurd, maar door een gelukkig toeval kon daar alvast toch nog één jaar extra aan toegevoegd worden. Er is nog een waterkansje dat het nog eens een jaar langer zou kunnen duren, maar meer dan een waterkansje is dit heel zeker niet.

Gelukkig betekent dit niet dat de bestaande artikels dan verloren gaan. Er is namelijk zoiets als de Internet Archives, waarop alle (?) websites die ooit bestonden systematisch op worden gearchiveerd.

Wie Retroscoop vanaf dan terug wil vinden, kan gewoon via deze link zijn of haar vertrouwde website kunnen blijven bezoeken. Let wel, het kan eventjes duren eer heel de website opgeladen is. Maar eens dit het geval is, kan men net zoals nu naar de verschillende artikels doorklikken via de gele "onderwerp-knoppen" hier links. Wel kan er vanaf dan uiteraard niets meer gewijzigd worden aan hetgeen gearchiveerd werd.

Helaas is de IT structuur van Retroscoop in 2010 in html opgesteld, en is het niet mogelijk om heel de inhoud in één vlotte "export" naar een nieuwe plek over te hevelen. Niettemin is het niet onwaarschijnlijk dat er toch nog de één of andere opvolger van Retroscoop zal komen. Dat is iets dat momenteel nog onderzocht wordt.

Er is zeker nog stof genoeg voor een paar jaar artikels schrijven, maar nieuwe websites groeien natuurlijk niet aan de bomen. Het veronderstelt een zeker budget, dat er momenteel (nog ?) niet is. Als totale leek in die materie kunnen we zelfs niet eens bepalen over welk budget we dan spreken. Of een zelf gebouwde website voldoende mogelijkheden kan aanbieden, moet eveneens in een later stadium bekeken worden. En ook die piste zal wellicht beroep moeten doen op de expertise, goodwill en mogelijkheden qua tijd van anderen.

Nemen we even aan dat Retroscoop inderdaad dit jaar stopt. Wie op de hoogte wil blijven van zodra er een vervolgproject gelanceerd werd kan steeds zijn of haar e-mail adres doorsturen naar VanheesBenoit@hotmail.com.

Gezien de privacy-regels vragen we dan wel om ook expliciet aan te geven akkoord te gaan dat dit e-mail adres bewaard wordt. Weliswaar met als enig doel een mailinglijst te hebben voor het geval er effectief een vervolgproject voor Retroscoop in gebruik genomen wordt. De e-mail adressen zullen voor geen enkel andere doeleinde gebruikt worden, en ook niet overgemaakt worden aan wie dan ook. Wie zelf heel goed websites kan maken en ons daarbij wil helpen mag natuurlijk ook altijd iets laten weten.

Contactgegevens

     

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waarom niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Ook wie iets fout of onduidelijk opmerkt op deze website, laat het ons zeker weten.

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is. Retroscoop beperkt de collectie sowieso tot huishoudtoestellen van voor 1960. Wij willen ons zeker ontfermen over toestellen die nooit op vuilnisbelten of in verbrandingsovens terecht zouden mogen komen... Dus... Contacteer ons zeker !

Copyright notice

You are free to:
Share-copy and redistribute the Retroscoop articles in any medium or format
Adapt-remix, transform and build upon these articles under the following terms:

Attribution:
- you must give appropriate credit and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests Retroscoop endorses you or your use
- since the articles are regularly updated, make sure to indicate at what date you have consulted the original Retroscoop articles

Share alike:
- If you remix, transform or build upon the Retroscoop articles, you must distribute your contributions under the same copyright conditions as the original.
Non-commercial
- You are not allowed to use the Retroscoop articles for commercial purposes


Welkom, pardon, "bienvenu(e) bij Rumpelmayer, Parijs

 

 

 

 
 
database afsluiten