Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  


Collectie Retroscoop
Fraaie reclamefolder van Siemens France voor de 
"elektrische portier" uit de 1930´s (zie verder beneden)

Opzet van deze website

"Dagelijks iets degelijks vanden lande ende heerlicheijt van Retroscoop" !

Sinds 2010 wil deze website op regelmatige basis een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed. De kernboodschap is dus: geef het verleden een toekomst.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conservennijverheid in ons land, over de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en over de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting.

Afgaande op de resultaten op Google Analytics is deze website ondertussen uitgegroeid tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed. De dagelijkse bezoekersaantallen vallen zelden onder de 100, en pieken zo nu en dan boven de 300... 

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en een voornaam te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest....

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels
Industrieel Patrimonium: De SAMVA-site in Etterbeek

   

Naast de absolute koploper Ca Va Seul waren er ook tal van kleine Belgische producenten van kuis- en boenmiddelen. Eén van die firma´s die gedurende enkele decennia wist stand te houden op een zeer concurrentiële markt was SAMVA uit Etterbeek. In de 1970´s liep deze saga ten einde, en werd het bedrijfje door een concurrent overgekocht. In de verlaten fabriekssite vestigde zich vervolgens een zeer getalenteerde glazenier, die glas-in-lood creaties maakte voor heel wat grote horecazaken, kerken enz. Na zijn vroegtijdig overlijden zette zijn weduwe de zaak verder, en ontstond er een vormings- en documentatiecentrum in de voormalige fabrieksgebouwen van SAMVA. Een korte bedrijfsgeschiedenis van een wat vergeten firma.

b) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels

Spijzen en dranken: limonades Deel 1

  

De bijdrage over de limonades in Vlaanderen en het Brussels Gewest werd (eindelijk) uitgebreid met een overzichtelijke opsomming per provincie. Door het kleurgebruik hierin kan men snel uitrekenen hoeveel producenten er per dorp of stad waren, of de naam van een limonade aan een producent koppelen.

Deze lijst is zeer zeker nog niet volledig, en tal van kleine producenten wisten tot hiertoe tussen de mazen van het net te ontsnappen. Om namen te kunnen identificeren, zijn immers reclames, etiketten, flesjes enz. noodzakelijk. Het is maar in de mate dat deze opduiken, dat de lijst aangevuld kan worden. Er bestaan weliswaar lijsten van fabrikanten die bv. aangesloten waren bij een Belgische federatie. Deze zijn echter niet volledig, aangezien niet alle producenten lid waren. Nu, iedereen die ons attent wil maken op een nog ontbrekende naam, kan dat via info@retroscoop.com. Waarvoor nu al, bij voorbaat onze warme dank ! 

De fiche van Top Bronnen uit Nederbrakel werd verder aangevuld met zowel tekst als afbeeldingen van o.a. het park rond de bronnen, de nepgrotten, de chalet en het "kasteel" van de eigenaars, de familie Hoebeke.$$

Toestellen: Strijkijzers

Een extra merk dat strijkijzers produceerde werd geïdentificeerd, en wel eentje van bij onze Noorderburen. De firma Erres kwamen de trouwste lezers van Retroscoop al enkele jaren geleden tegen, toen er op deze website een artikel verscheen over haar fraaie torpedostofzuiger uit de 1930´s.

Ook hun tot nu toe enige geïdentificeerd strijkijzer dateert uit het midden van de 1930´s. Als bonus toont die reclame uit 1935 ook nog eens de verpakking van zowel het strijkijzer als van het snoer. Het zou uiteraard nog een extra meerwaarde hebben gehad, mocht die afbeelding in kleuren zijn geweest. Maar misschien is er wel een verzamelaar die zo´n compleet set van strijkijzer en verpakking in zijn of haar collectie heeft ?

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Reddingsoperatie

Wat zou het interessant zijn, om al het relevante erfgoed, dat werkelijk dagelijks jaar in jaar uit definitief verdwijnt, eens samen te kunnen brengen in één gigantische hangar... Om vervolgens het grote publiek eens te kunnen confronteren met wat hun apathie, onverschilligheid of kortzichtigheid in deze kwestie jaarlijks voor vaak onomkeerbaar gevolg heeft.

Gelukkig zijn er ook heel wat retro-liefhebbers, die op het laatste nippertje allerlei waardevol erfgoed van de definitieve ondergang weten te redden. Eerder hadden we het al op deze website over hoe een alerte jongeman het rijke archief van een voormalige directeur van de Antwerpse Koloniale Hogeschool nog maar net van een laatste tocht in de buik van een vuilniskar wist te behoeden. Die puike vondst werd het vertrekpunt van een lang artikel over Norbert Laude hier op Retroscoop.

Zelf stootte ik recent in mijn eigen straat op een lage container mooi naast het voetpad, waarin een architect eveneens interessant erfgoed zonder pardon had verbannen. Van enige schroom had ondergetekende absoluut geen last, de drang om die spijtige zaak meteen ongedaan te maken, leidde tot enkele interessante vondsten.

Vooreerst waren er een aantal nummers van het Belgisch architectuurtijdschrift "l´Habitation à Bon Marché" uit 1922 en 1923. Deze periodiek verscheen tussen 1921 en 1940, en handelde over onderwerpen als arbeiderswoningen, tuinwijken enz.

Na de enorme ravage die WO 1 had aangericht, dienden duizenden nieuwe woningen gebouwd te worden. Verschillende architecten waren tijdens de "Groote Oorlog" over het Kanaal naar GB gevlucht, en kwamen er vervolgens in aanraking met de daar populaire ideeën rond tuinwijken. Toen ze terug-keerden naar België, wilden een aantal onder hen deze Britse ideeën ook hier toepassen. (Eerder hadden we het op deze website al over de Unitas-wijk in Deurne) l´Habitation à Bon Marché bevat ook heel wat reclames van bedrijven die actief waren in deze "niche".

Een andere fraaie vondst waren twee constructiedozen uit de tweede helft van de 1940´s of vroege 1950´s van het Britse Bayko. Door doos I met "Converting Set" IX te combineren, kon men deze omvormen tot een "II". Zetten deze bouwdozen misschien ooit kinderen aan om uiteindelijk voor het beroep van architect te kiezen... ? Hoe dan ook, het hoeft geen lang betoog dat zo´n fraaie items niet in een afvalcontainer hoorden, en simpelweg door iemand die erom gaf "moesten" gered worden...

Beste mensen... Sta me toe hier dan ook volgende oproep te lanceren... Alvorens waardevol erfgoed onverbiddelijk richting verbrandingsoven te sturen, denk a.u.b. eerst eens na of het niet zou passen in de collecties van lokale of landelijke musea, of het de plaatselijke heemkring niet zou plezieren of wie weet... super enthousiaste en geëngageerde "retro-websites" ? Het zal doorgaans niet zo heel veel tijd vragen om iemand bijzonder blij mee te maken met zulke zeldzame artefacten uit ons verleden.

Oude architectuurtijdschriften vinden misschien wel een nieuw leven bij het Vlaams Architectuur Instituut, in Universiteits-bibliotheken (die vaak niet de volledige reeksen -meer- hebben), bij heemkringen enz. Ook met oud speelgoed kan men gemakkelijk heel wat erfgoedbeheerders bijzonder gelukkig maken. Met oude huishoudtoestellen van voor 1960 of met hun verpakkingsdozen, instructieboekjes enz. kan men misschien dan weer Retroscoop eeuwig dankbaar maken...  Weet u er echt geen raad mee, dan maken wij u graag wegwijs. Ideaal is altijd als zo´n erfgoed terecht komt bij instellingen of initiatieven, die ervoor zorgen dat achteraf, zoveel mogelijk mensen daar op de één of andere manier plezier aan kunnen beleven. Dat kan zijn door deze objecten tentoon te stellen, maar evenzeer, door ze als vertrekpunt te gebruiken voor interessante artikels.

Weggooien zou altijd de allerlaatste optie moeten zijn...
Vragen ? info@retroscoop.com

 

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Retroscoop beperkt de collectie tot huishoudtoestellen van voor 1960
- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is.

Wie Retroscoop-artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken.

  

  

 
 
database afsluiten