Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

Welkom...

Retroscoop wil een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante uit ca. 1900 - 1980. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis afkomstig uit die periode vaststellen. De artikels willen complementair zijn op deze, die vanuit zuiver archiefonderzoek vertrekken.  

Deze website, opgericht in 2010, wil gaandeweg een lievelingsadres worden voor nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die geliefde stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

  
Lang voor de tonen van de Indépendance cha-cha...
Op vlinderjacht in Belgisch Kongo
    

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925)

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels

Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice / Inleiding

  

Met een eretitel als "Parel van de Franse Rivièra" is het niet verwonderlijk dat Nice rijke horeca-geschiedenis schrijft. Hoe rijk wordt pas écht duidelijk, wanneer het één en het ander ook systematisch en overzichtelijk wordt opgelijst. Ter inleiding werd eerst een kort historisch kader geschetst, alsook de methodologie gebruikt in de volgende vier delen uiteen gezet.


Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice / deel 1

In dit eerste deel van het overzicht van de hotels in Nice komen de namen beginnend met A tot en met F aan bod. Dat de kuststad een indrukwekkend aantal horeca-zaken heeft gehad blijkt wel uit het feit dat dit deel alleen al meer dan 160 namen telt.

Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice / deel 2

In deel twee van onze voorlopige inventaris van hotels in Nice pakken we ditmaal de letters G tot en met L aan. We komen daarbij zowel langs werkelijk majestueuse constructies zoals Le Grand Palais, als langsheen bescheiden horecazaken, zowel qua aantal kamers als qua luxe.

 

b) Aangepaste, aangevulde artikels
Toestellen: Grundig Stenorette Laubfrosch

  

Toevoeging van twee afbeeldingen van een thans eerder zeldzame reclamefolder voor dit legendarisch dikteerapparaat.

Industrieel Patrimonium: Marie Thumas Deel 2

De kleine Retroscoop-collectie aan Marie Thumas-items mag nog eens een nieuwkomer welkom heten. Ditmaal weer een zeldzaam reclamekaartje uit de 1950´s (naar we vermoeden) toegevoegd. Uiteraard werd het ook ter vervollediging aan het bewuste artikel over ´s lands conservenindustrie toegevoegd. Men ziet hier de voor- en achterzijde van dit hebbedingetje.

Industrieel patrimonium: Remy Wijgmaal Deel 1

Ook de kleine collectie van Remy-items werd verder uitgebreid met enerzijds een boekje met "Praktische raadgevingen aan de Strijksters" (waarover later meer), anderzijds een interessante foto. Deze afbeelding uit de late 1940´s of vroege 1950´s toont een groep bezoekers, poserend voor de toegangspoort in Art Deco-stijl van het bedrijf. De foto toont ook een overdekte gang (?) die vanuit het hoofdgebouw naar een andere installatie loopt. 

Industrieel patrimonium: Liebig deel 2

 

Het lijkt wel wat de maand van de vondsten voor wat betreft de Retroscoop-rubriek "Industrieel patrimonium". Na de bovenstaande nieuwigheden, ditmaal een extra afbeelding voor het artikel over Liebig Antwerpen.  

Het toont een truck met oplegger van wellicht een Minerva uit ca. 1925. De wielen van de oplegger lijken op karrewielen, blijkbaar zonder banden met samengeperste lucht zoals deze van de truck (?). Wellicht was het metaal niettemin met een volle rubberen afdekking afgewerkt, al was het maar voor het lawaai op kinderkopjes.

We nemen aan dat zulk vervoer enkel beperkte afstanden aflegde, bv. van de dokken tot de Liebig fabriek. Noteer verder de V-vormige bodem van de oplegger, en de ongewone manier van stapelen van de kisten die daaruit voortvloeide. Of de kisten op die manier niet gingen schuifelen door al de trillingen van de volle banden op bv. kinderkopjes is wel de vraag...

Aankondigingen, vragen en zoekertjes     

  


Aankondigingen

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Music Maestro please ! (een retro luistertip)
Roger Glover: Elements (PolyGram records, 1978)

Naast het zeer frequent grasduinen in de enorme collectie postkaarten die wekelijks de revue passeren op veilingsite Delcampe is Youtube één van mijn andere favoriete "speelplaatsen". Men kan er volop zeer interessante ontdekkingen doen, zowel films, documentaires als natuurlijk in de eerste plaats muziek. Vorig jaar vestigden we zo de aandacht op de weinig bekende 1960´s groep Remo Four. Onlangs stootte ik op nog zo´n wonderbaarlijke plaat, die het zeker verdient om beter bekend te zijn. Het gaat om "Elements", de tweede solo plaat van Roger Glover, een titel die verwijst naar de vier oerelementen.

Glover was bassgitarist bij de supergroepen Deep Purple en Rainbow, om later terug naar Purple te keren. Ook erg bekend van hem is het liedje "Love is all" (at the Butterfly Ball), hoewel nogal wat mensen wellicht niet meteen de link zullen maken met de hardrocker. Deze hit kwam uit zijn eerste soloplaat.

De muzikant in kwestie heeft de reputatie van een erg aimabel man te zijn. Ik moet echter toegeven dat Glover nooit mijn favoriete bassgitarist is geweest: daarvoor mankeert zijn bijdrage de speelse inventiviteit van bijvoorbeeld een Chris Squire (Yes) of Geddy Lee (Rush). Dat gezegd zijnde is zijn solo plaat Elements er echt eentje om de vingers bij af te likken,De muziek heeft net als Butterfly Ball iets van een rock opera, en staat bol van klassieke invloeden. Het is echt zo´n plaat om bij te gaan zitten of liggen, en de muziek vervolgens als een weldadig bad op je te laten inwerken. Een zintuigprikkelende reis doorheen verschillende gemoedstoestanden en emoties, behalve de opener en afsluiter grotendeels instumentaal. Het werk is enigszins in de stijl van de plaat die Deep Purple ooit met het London Symphonical Orchestra opnam, maar net zoals groepen als Traffic werden er ondermeer jazzy en funkelementen in gesmokkeld. Het bezit vaak dezelfde milde melancholie van bijvoorbeeld Wet Dream, de onthutsend ondergewaardeerde solo-plaat van wijlen Pink Floyd toetsenist Rick Wright. Hier en daar kan men ook Oriëntaalse invloeden ontwaren, een beetje zoals in Rainbow´s "Gates of Babylon". Elders duikt opeens een dromerige dwarsfluit op, zodat je je dan weer bijna waant in één van Camel´s fantasierijke muzikale escapades.

Mensen die graag korte catchy deuntjes uit de hitparades van weleer hebben, zullen allicht weinig plezier aan deze opname beleven. Het vraagt toch een ander (lees: stoutmoediger) paar oren en een brein daartussen die op heel andere prikkels reageert, om dit naar waarde te kunnen appreciëren. Wellicht zullen mensen die open staan voor moderne klassieke muziek (Ravel, Stravinsky...) gemakkelijker geneigd zijn een waarderende duim op te steken dan hardrockfans. De plaat zit wat dat betreft veel meer op de lijn van het solo-album Sarabande van Jon Lord, een collega van Glover binnen Deep Purple.

Wie voldoende muzikale nieuwsgierigheid bezit, en het aandurft, probeer het zeker eens uit. Maar volg Glover dan van A tot Z in zijn reis van 35 min. 10, het geheel is immers opgevat als een conceptalbum. En wat voor één. Allmusic gaf het volkomen terecht 4 sterren op 5, wij doen daar nog een halve bij. Al was het maar vanwege het (immer) geweldige drumwerk van Simon Phillips, de man die ondermeer ettelijke jaren lang wijlen Jeff Porcaro bij Toto verving.

     

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud van artikels, gebruik volgend e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms enkele dagen duren.

 

Belangrijke opmerking i.v.m. auteursrechten

Retroscoop streeft er naar om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden zoveel mogelijk te respecteren. In de mate van het mogelijke proberen we na te gaan wie de auteursrechten op het beeldmateriaal thans bezit, en toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dit blijkt evenwel zeer vaak quasi onbegonnen werk te zijn. 

Indien u meent dat ongewild het auteursrecht van de fotograaf / producent of zijn/haar erfgenamen werd geschonden, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via info@retroscoop.com, opdat wij de situatie weer rechtzetten. 

Retroscoop is een didactief bedoeld initiatief van retro-liefhebbers, die niet vertrouwd zijn met de complexe jurisprudentie ter zake, noch de uitgebreide opzoekingen kunnen ondernemen om te achterhalen wie thans eventueel aanspraak kan maken op de auteursrechten. Deze website genereert ook geen inkomsten.

Uiteraard zou het nog aangenamer zijn, indien de houder van de auteursrechten zich niet alleen bekend maakt, maar meteen ook de toestemming voor het gebruik van het betrokken beeldmateriaal verleent.

  "Lilliputdorp" tijdens de Wereldtentoonstelling van Brussel, 1935

Citaten uit de artikels op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden, mits er volgens de gebruikelijke regels van bronvermelding verwezen wordt naar zowel de auteur als naar de website. 

Opgelet: sommige artikels zijn -zelfs na online publicatie- nog steeds in opbouw. Aan eenieder die teksten overneemt om via andere bronnen en kanalen dus de juistheid van de gebruikte informatie te controleren.

Uiteraard kunnen artikels niet in hun geheel zonder voorafgaande toestemming overgenomen worden. Ook het beeldmateriaal geproduceerd door de Retroscoop-medewerker(s) blijft te allen tijde exclusief bezit van Retroscoop. Het kan niet zonder voorafgaandelijke toestemming gebruikt worden in boeken of tijdschriften die niet kosteloos verspreid worden.

Ruiloperaties in dit verband worden ten zeerste aangemoedigd.

    

 

 
 
database afsluiten