Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

Opzet van deze website

"Dagelijks iets degelijks vanden lande ende heerlicheijt van Retroscoop" !

Sinds 2010 wil deze website op regelmatige basis een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed. De kernboodschap is dus: geef het verleden een toekomst.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conservennijverheid in ons land, over de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en over de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting.

Afgaande op de resultaten op Google Analytics is deze website ondertussen uitgegroeid tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed. De dagelijkse bezoekersaantallen vallen zelden onder de 100, en pieken zo nu en dan boven de 300... 

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en een voornaam te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest....

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels

In opbouw:
- Inventaris van de hotels in Antwerpen (pre-1980)
- Grande Maison de Blanc (Brussel)
 

b) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels

Toestellen: Blenders (en Mixers)

  

De bijdrage over de blenders en mixers is toe aan een grondige herwerking. Het artikel was al opgesplitst in een hoofdstuk over blenders, één over statiefmixers en één over elektrische handmixers. Deze twee laatste categorieën worden vanaf nu compleet van de bijdrage over de blenders afgesplitst, en in een volledig nieuw artikel -dat momenteel in opbouw is- ondergebracht.

Toen het artikel jaren geleden tot stand kwam, was het enkel de bedoeling om iets over de geschiedenis van blenders en mixers te schrijven, alsook uitgebreider te blijven stilstaan bij enkele producenten, zoals Turmix en Cadillac. Thans zal het stuk over de blenders beetje bij beetje ook uitgebreid worden naar de andere producenten en hun modellen. Vandaar dat de afsplitsing van de statiefmixers en elektrische handmixers zich opdrong. Dit allemaal zal toelaten om veel meer structuur in de twee artikels aan te brengen. Zo zal het stuk over de blenders ook voorzien worden van een gemakkelijk en overzichtelijk springmenu.

   

Het deel over Turmix werd zelf ook uitgebreid: dank zij een Italiaanse verkoopbrochure uit de 1950´s die recent aan de Retroscoop-collectie werd toegevoegd, weten we dat de firma haar modellen "Standard" en "Popular" gedoopt had, dat er ook een semi-professionele blender met een kom van 5 liter bestond, en dat Turmix ook koffiezettoestellen maakte, naast de al eerder opgesomde apparaten zoals een breimachine.

 

Vrije Tijd en Amusement: Restaurants in Brussel

Eindelijk werd een bron gevonden, die namen van eigenaars van de "Restaurant pour Dames" Gâteau Royal" prijsgeeft: de familie Jeghers-Ermens. Wellicht dateert deze chromo van het laatste kwart van de 19de eeuw. Of dit koppel ook de stichters zijn, nazaten hiervan of zelfs overkopers is nog niet geweten. Dit vormt niettemin een begin van een piste, dat weer nieuwe perspectieven biedt voor verder onderzoek.

Toestellen: Grundig Stenorette

We vroegen het ons al heel lang af.... Zag het Nederlandstalig instructieboekje van de Grundig Stenorette "Boomkikker" eruit zoals het Duitstalig exemplaar, leek het meer op de Amerikaanse versie ? Eindelijk stootten we op een interessante afbeelding, die als een stralende lentezon ook deze nevels oploste... nog maar eens een andere voorflap werd uitgekozen voor de gebruiksaanwijzingen van dit "Ideale Dicteerapparaat"....

Toestellen: Strijkijzers

 

We zochten al een hele tijd een betere foto van de Belgische Nova Automatic mét originele doos. Ondertussen werd zo´n afbeelding gevonden, en aan de IRHA toegevoegd. Daarnaast werden een hele reeks prima foto´s toegevoegd van verschillende modellen van Kalorik: de 5001 Torpedo, de 5006 Dauphin (waarvan we tot hiertoe het catalogusnummer nog niet kenden), de 5014 Aerodynamic, de 5017 Victory, de 5018 Dynatomic (waarover ook een apart artikel verscheen), de 5056 en 5057 Fonctionnel en tot slot de 5058 Flamingo.

 

Dit laatste toestel was ons tot hiertoe onbekend. Het gaat om een Deens strijkijzer, dat door Kalorik in ons land verdeeld en gegarandeerd (reparaties) werd. De foto´s werden ons toegestuurd door Jo Van Cranenbroeck uit Valkenswaard (NL), die we bij deze nogmaals onze welgemeende dank hiervoor overmaken. Dank zij deze hulp konden de voorlopige illustraties uit verkoopbrochures vervangen worden door kwaliteitsvolle foto´s. 

Aankondigingen, vragen en zoekertjes


S.O.S. Service Station Gulf van Charles Devos
(Chausée de Waterloo, Ukkel)

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Retroscoop zoekt nog steeds....

 

Beetje bij beetje raakt de Retroscoop-"wenslijst" aan oude huishoudtoestellen, opgesteld in het geboortejaar van deze website afgevinkt. Zo "vonden" we na lang zoeken een groene Stenorette met een microfoon in dezelfde "boomkikker"-kleur, de vier kleuren waarin de Burroughs Ten Key telmachine verscheen werden bijeen gebracht, de SEM en Easy Spindrier wasmachines trots binnengeloodst en de Cadillac Ato-Mixer met een heuse Sioux-dans verwelkomd. Heel recent nog werd ook het fraaie Nova Automatic strijkijzer met originele doos eindelijk, na lang lang zoeken, turen en overal rondkijken op de kop getikt voor een faire prijs.

Enkele retro-apparaten bleven evenwel tot op heden koppig de dans ontspringen. Bovenaan het vernieuwde wenslijstje staat momenteel de Belgische Mixoup-mixer van ACEC uit de late 1950´s. We zoeken uitsluitend de versie mét de gele doos, die in mooie staat zou moeten zijn. Bij voorkeur bevat het ook het documentje dat op de tweede foto te zien is.

We zijn bereid een faire prijs overeen te komen. Heeft iemand nog zo´n toestel die hij of zij van de hand wil doen, doe ons zeker een voorstel ! Mail in dat gaval rechtstreeks naar VanheesBenoit@hotmail.comIs er iemand zelf op zoek naar een bepaald retro-huishoudtoestel ? We willen zulke vragen zeker op deze verwelkomingspagina delen. Baat het niet....

Interessante historische filmopnames van de Haven van Antwerpen

Op het internet vindt men werkelijk een schat aan informatie. Neem nu volgende filmpjes over de Haven van Antwerpen, waarop men onder meer de oude pneumatische graanzuigers aan het werk ziet, leert dat General Motors destijds zowaar... 250 auto´s per dag afleverde (!), men ziet er ook de brandweer in actie, een zonderlinge ziekenwagen, de scheepswerven van Hoboken op het moment van de terwaterlating van de Leopoldville en nog veel meer....

Zeer de moeite waard, niet alleen voor Sinjoren met een Tietz op het hoofd en een snor type fietsstuur onder het trotse of eigenwijze reukorgaan gemonteerd....

Contactgegevens

     

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Retroscoop beperkt de collectie tot huishoudtoestellen van voor 1960
- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is.

Wie Retroscoop-artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken. 

   

 

 
 
database afsluiten