Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  


Collectie Retroscoop
Fraaie reclamefolder van Siemens France voor de 
"elektrische portier" uit de 1930´s (zie verder beneden)

Opzet van deze website

"Dagelijks iets degelijks vanden lande ende heerlicheijt van Retroscoop" !

Sinds 2010 wil deze website op regelmatige basis een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conservennijverheid in ons land, over de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en over de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarin klassiek archiefonderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en waarbij alternatieve zoekstrategieën zich dus opdringen.

Voor de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting.

Afgaande op de resultaten op Google Analytics is deze website ondertussen uitgegroeid tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed. De dagelijkse bezoekersaantallen pieken soms tot 300 à 500, en vallen niet meer onder de 100. 

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en een voornaam te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste retro-genen deden de rest....

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels
Industrieel Patrimonium: De SAMVA-site in Etterbeek

   

Naast de absolute koploper Ca Va Seul waren er ook tal van kleine Belgische producenten van kuis- en boenmiddelen. Eén van die firma´s die gedurende enkele decennia wist stand te houden op een zeer concurrentiële markt was SAMVA uit Etterbeek. In de 1970´s liep deze saga ten einde, en werd het bedrijfje door een concurrent overgekocht. In de verlaten fabriekssite vestigde zich vervolgens een zeer getalenteerde glazenier, die glas-in-lood creaties maakte voor heel wat grote horecazaken, kerken enz. Na zijn vroegtijdig overlijden zette zijn weduwe de zaak verder, en ontstond er een vormings- en documentatiecentrum in de voormalige fabrieksgebouwen van SAMVA. Een korte bedrijfsgeschiedenis van een wat vergeten firma.

b) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels

Toestellen: Mixers en blenders

   

Dank zij een nieuwe aanwinst voor de Retroscoop-collectie, een lijvig Duits receptenboek van meer dan 200 blz. van de firma Braun, kon de fiche van de Multimix mod. 1 verder uitgebouwd worden. Dit melkwit toestel was één van de eerste mixers op de Duitse naoorlogse markt gebracht door een binnenlandse firma.

Behalve interessante foto´s getrokken in de fabriek, betreft het ook beeldmateriaal van een televisie-opname, van de Multimix tussen zijn opzetstukken, fiches met wisselstukken enz. Op basis daarvan kon ook het tekstgedeelte verder uitgebreid worden.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

 

Enkele jaren geleden toonden we op deze website een nagebouwd winkeltje uit de periode van de Blitz. De schappen ervan waren gevuld met uiterst zeldzame verpakkingen van eetwaren en zepen uit de 1940’s. Hier en daar vindt men echter ook nog echte winkels, die qua interieur elke ingrijpende verandering sinds de laatste Duitse Bezetting en de Bevrijding koppig wisten te weren. Als had iemand ze uit protest tegen de weinig ontziende vernielzucht van de voortschrijdende tijd onder een enorme stolp geplaatst, en ze zo gevrijwaard voor architecturale kuren en ravages. 

In Vlaanderen bracht de werkgroep Arsène op die manier verschillende bijzonder fraaie winkelinterieurs onder de aandacht. Ook in het Nederlandse Alkmaar bevindt zich zo’n schattig en goed bewaard winkeltje. Sedert de oprichting in 1942 onderging de inrichting ervan geen enkele wezenlijke verandering. Johan Boom (1918-1982) was een telg uit een familie die al meerdere generaties handelaars had voortgebracht. Na de economische crisis van de jaren ’30 en enkele zware familiale klappen, richtte hij samen met zijn zus en zijn echtgenote een soort drogisterij op in de Huigbrouwer-straat. Als grossier hamsterde hij ook aanzienlijke hoeveel-heden huishoudelijke artikelen in enkele pakhuizen. Hij legde zich vooral toe op verfborstels, bezems, klompen, kerstballen, theedoeken, dweilen en diens meer. In 1982 kwam de bedrijvige handelaar echter om bij een verkeersongeval.

De zaak werd daarop overgenomen en verdergezet door zijn schoondochter Bernadette Boom - De Waard. Daar waar de verkoop van artikels als klompen een serieuze terugval kenden, vindt men in deze wat excentrieke zaak toch een bont allegaartje aan artikels, die men elders moeilijk op de kop zal kunnen tikken.

Hoewel het handelspand zwaar beschadigd raakte tijdens een hevige brand in 2012, deed de onzichtbare stolp blijkbaar nog steeds zijn werk. De eigenlijke winkel bleef volledig gespaard, en zette alzo de immer veranderende wereld om ons heen nog maar eens een uitdagende en eigenzinnige neus.

Lees meer in: "Ik was erbij: regionale verhalen uit de vorige eeuw" in: Noord-Hollands Dagblad, dinsdag 1 maart 2016 (Regionaal, p. 10-11)

 

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Retroscoop beperkt de collectie tot huishoudtoestellen van voor 1960
- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is.

Wie Retroscoop-artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken.


De Debatty´s voor hun bloemenwinkel in St. Gillis in de 1930´s


In de 1950´s was Wismeyer de Belgische importeur van General Motors. Het bedrijf had zelfs een eigen magazine. Deze twee dames voor de vestiging in Vorst hebben duidelijk iets gewonnen, helaas valt de tekst op het erelint niet te ontcijferen.

  

 
 
database afsluiten