Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

De "passé recomposé" of...
het opzet van deze website

Sinds mei 2010 wil Retroscoop op geregelde basis een welgemeende en respectvolle ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek... erfgoed. De kernboodschap hierbij is dus: geef die thans vaak vergeten hoogvliegers uit het verleden een nieuwe toekomst. 

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde maatschappij is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen. Want niets is zo continu als de verandering...

De voorkeur gaat daarbij uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek te kort zal schieten, en dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen. Als zodanig zien wij dit werk als heel complementair aan meer traditioneel historisch onderzoek.

Het online gebeuren, de interactie met bezoekers, ze laten beiden toe om voortdurend aan de artikels verder te werken. De artikels op Retroscoop zijn dan ook nooit echt helemaal af. Bij iedere ingrijpende wijziging wordt hier steeds over bericht op deze startpagina.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting. 

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en de voornaam Benoit te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest...

Benoit Vanhees

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels
Maatschappij: Het galabal der cinderella´s

  

Onder de talloze communicatiemiddelen die de reclamewereld, allerhande verenigingen en overheden op alle continenten hebben ingezet om zeer uiteenlopende boodschappen over te brengen, namen de zogenaamde "cinderella´s" destijds een aparte plaats in. Een korte inleiding...

b) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels
Maatschappij: Dr. Mann en zijn ´wonderbaarlijke poeders´

  

Bij het doorbladeren van een oud Nederlands tijdschriftje uit 1943, Unicum geheten stootten we op een reclame voor "Akkertjes - De Nederlandse pijnstiller". Bij nazicht bleek het een soort van evenknie van de poeders Witte Kruis uit St. Niklaas en -na WO 2- Dr. Mann uit Antwerpen. Dit werd als een aanvulling op het artikel over dit laatste product toegevoegd. Ook de Akkertjes bleken later bijzonder schadelijk voor de nieren en sommige kankers in de hand te werken.

Toestellen: wafelijzers

 

De Retroscoop-collectie verwelkomde recent een nieuwe aanwinst, een oud Nova-wafelijzer uit de 1940´s. Het gaat om het model Simplinter voor één wafel. De twee versieringen met de "N" van Nova die normaal gezien bovenop dit toestel geplaatst waren, werden hier door gewone schroefjes vervangen. Het voorlopig beeldmateriaal werd aan de IRHA toegevoegd, als aanvulling op de zwart-wit illustratie uit een Nova catalogus. De foto´s tonen iets wat niet op die illustratie te zien is, namelijk de bliksemstraal onder de merknaam "Nova", die in reliëf op de bovenkant van de Simplinter werd aangebracht.

Vrije tijd & amusement: Hotels Nice

  

Retroscoop´s hoofd mag dan al min of meer op het kapblok liggen, pure koppigheid en levenslust dwingt ons tot het actief blijven tot de laatste ademstoot, de laatste snik. Zo kon de al zeer uitgebreide inventaris van de hotels in Nice nog een beetje uitgebreid worden met enkele zeer zeldzame bagagelabels.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Breaking 2 (the sequel)

Het toeval speelt in elk leven soms een hoogst zonderlinge rol, nu eens een onthutsend slechte, dan weer een zeer heugelijke, afhankelijk ook vanuit welke invalshoek bekeken. Voor ons had deze week alvast twee heel aangename verrassingen in petto, waaronder één in verband met deze website.

Hoe dan ook, en ontdaan van alle filosoferende franjes en andere opsmuk: door een vreemde samenloop van omstandigheden krijgt Retroscoop nog 1 jaar respijt om een oplossing te vinden voor haar voortbestaan, om nog aan de artikels verder te werken, met nieuwe bijdragen af te komen en de door lezers toegezonden informatie toe te voegen ! In volle Corona-tijden is elke positieve evolutie toch welkom, niet...  

Gentle Giants...

Retroscoop kreeg volgend bericht doorgestuurd, gericht aan alle organisaties actief rond reuzen. Daarmee zitten we eens op het "ICE"-terrein, dat van "Immaterieel Cultureel Erfgoed".

Beste reuzenbeheerders,

Veel heeft u nog niet gehoord van ons dit jaar. We waren nochtans met de beste voornemens aan het jaar gestart.

Per provincie gingen we in het voorjaar een ontmoetingsdag organiseren om de diverse reuzenvereningen en – sympatisanten bij elkaar te brengen, maar mochten alles stilleggen in maart. Dan gingen we het in het najaar doen, maar al vlug bleek een geschikte zaal vinden moeilijk en met de tweede golf die er aan zat te komen en ons inderdaad nu overspoelt, hebben we beslist het digitaal aan te pakken. Daar kunnen we gelukkig rekenen op Freya van Histories, die niet enkel de digitale kant in goede banen zal lijden, maar ook voor de meeste inhoud zal instaan.

In een online sessie van twee uur loodst Histories vzw je door drie verschillende onderdelen die het behoud en beheer van jouw reuzenerfgoed mee zullen bevorderen:

Ontdek wat Reuzen in Vlaanderen en Histories voor jouw vereniging kunnen betekenen
– Denk actief mee over de problemen en toekomst van het Vlaams reuzenerfgoed
– Zet jouw reus (letterlijk) op de reuzenkaart!

Waarom een digitale sessie ? Om in coronatijden actief te blijven kiezen we voor een laagdrempelig digitaal platform, Teams. Je zal enkel op een link moeten klikken en je kan deelnemen ! Na inschrijving krijg je alle info hieromtrent per email toegezonden.

De digitale ontmoetingsavonden gaan door op:

19 okt. Antwerpen
22 okt. Oost-Vlaanderen
26 okt. Vlaams-Brabant
27 okt. West-Vlaanderen
28 okt. Limburg

Moest de avond voor jouw provincie niet passen, kun je ook wel inschrijven voor een van de andere avonden, maar met de organisatie per provincie willen we bekomen dat de reuzengilden elkaar meer leren kennen, de verhalen meer delen en ook kennis aan elkaar doorgeven.

Wilt u met twee of drie leden van een vereniging de ontmoetingsavond willen volgen, schrijft u dan best elk individueel in. Elk volgt dan veilig vanuit zijn eigen bubbel. Maar denk er aan: Reuzen in Vlaanderen dat zijn jullie. Graag zouden we ook op deze meeting horen wat op jullie lever ligt. Dus, schrijf je tijdig in, en laat jullie stem laten horen tijdens de digitale ontmoetingsavond.

Neem contact op met je provinciale voorzitter van Reuzen in Vlaanderen of met Histories vzw door te mailen naar: frea.vancraeynest@historiesvzw.be

Inschrijven gebeurt via dit formulier

Gezocht ! Wasmachine uit de 1970´s

La Fonderie, het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie is op zoek naar een typisch wasmachine uit de 1970´s, voor een tijdelijke opstelling tijdens een tentoonstelling die in december zal doorgaan. Het merk doet er minder toe, het zou gewoon een representatief toestel moeten zijn, liefst in zo mooi mogelijke toestand. Het toestel hoeft niet echt te werken.

Uiteraard zorgt het museum zelf voor een veilige transport volgens de regels van de kunst. Wie dit zeer interessante museum hiermee kan verder helpen, kan contact opnemen met mevr. Françoise Marneffe via dit e-mail adres: fmarneffe@lafonderie.be 

Zet Retroscoop in dat geval zeker in cc., zodat we weten of de oproep nog nodig is. (info@hotmail.com). Twijfel je aan de ouderdom van het toestel, stuur ons dan een foto door, zodat we de nodige opzoekingen kunnen verrichten. Alvast bedankt ! 

Contactgegevens

   

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waarom niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Ook wie iets fout of onduidelijk opmerkt op deze website, laat het ons zeker weten.

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is. Retroscoop beperkt de collectie sowieso tot huishoudtoestellen van voor 1960. Wij willen ons zeker ontfermen over toestellen die nooit op vuilnisbelten of in verbrandingsovens terecht zouden mogen komen... Dus... Contacteer ons zeker !

Copyright notice

You are free to:
Share-copy and redistribute the Retroscoop articles in any medium or format
Adapt-remix, transform and build upon these articles under the following terms:

Attribution:
- you must give appropriate credit and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests Retroscoop endorses you or your use
- since the articles are regularly updated, make sure to indicate at what date you have consulted the original Retroscoop articles

Share alike:
- If you remix, transform or build upon the Retroscoop articles, you must distribute your contributions under the same copyright conditions as the original.

Non-commercial
- You are not allowed to use the Retroscoop articles for commercial purposes

   

   

 

 

 
 
database afsluiten